Chce to změnu systému a maximální kontrolu zastupitelů

Zastupitelé po získání moci přestávají konat pro blaho celku, ale začínají konat pro blaho svých kont. Soutěž politických stran se zvrtla na souboj šéfů stran a někdy korupcí rozhoduje pouze jeden šéf případně ministr buhví odkud řízený. Takže jak to opravit? Zastupitelskou demokracii nahradit něčím co nebude generovat mocné, ale velmi kontrolované úředníky. Demokracii voleb občanů nahradit demokratickou kontrolou občanů, zpětnou vazbou. Potom by vláda mohla být vybírána výběrovým řízením. Když by vládci neměli současné prebendy moci tak by se výběrových řízení zúčastňovali pouze odborníci, kteří skutečně mají znalosti. Jak zajistit kontrolu takové vlády? Vytvořením stínové vlády se stejnými pravomocemi, která jí bude dělat oponenturu. Jak zajistit podíl občanů na vládnutí? Vytvořením úřadu ombudsmana se stejnými pravomocemi jako by měla vláda. Na ntento úřad by se obraceli přímo občané se svými podněty a návrhy i problémy. Tento systém by byl na úrovni současného rozvoje výrobních sil a techniky. Protože by byl průběžný a velmi dynamický. Současný systém parlamentní demokracie vznikl na začátku století páry a je třeba jej inovovat. Vývoj je vývoj a ten tmáři nezastaví, jak je z historie zřejmé.