Masarykovo náměstí v Ostravě ovládl Čínský drak v čele s Pa volem Lukšou

06.04.2013 23:23

Masarykovo náměstí v Ostravě ovládl Čínský drak

drak1.jpg

Kdo byl v úterý 2. 10. mezi třetí a čtvrtou odpoledne na Masarykově náměstí v Ostravě, tak nelitoval. Čínského draka a lví tanec hned tak někde neuvidí a navíc s komentářem P. Lukši, kandidáta TOP 09 a Starostové na hejtmana. Čínský drak symbolizoval naději, kterou TOP 09 a Starostové vkládají do čínských investorů, kteří by mohli využít připravených ploch v průmyslových zónách na severu Moravy, které jim nabídne velvyslanec našeho kraje přímo v jejich domovině. A investice by přinesly tolik potřebná pracovní místa, tedy mohly by přinést, pokud budou naši kandidáti zvoleni a budou mít možnost mluvit do  politiky v Moravskoslezském kraji.

c_455_304_16777215_00___images_clanky_drak4.JPG

c_455_304_16777215_00___images_clanky_drak6.JPG

c_455_304_16777215_00___images_clanky_drak9.JPG

c_455_304_16777215_00___images_clanky_drak8.JPG

 

                             Čeladenské  Lukšoviny

 

Jak jsme byli svědky  na veřejném zasedání  obecního úřadu dne 28.3.2013,

byl schválen zastupitelstvem územní plán obce a nová výstavba bytů za

za hřbitovním plotem ( Čeladná dobrá adresa ) z výhledem  na krásný hřbitov ,

i přes výhrady občanů Čeladné. Další zábor zemědělské půdy. Pán starosta má ,ale asi krátkou paměť !

Lukša: Hrozí další úbytek zemědělské půdy

 

 

 

ze dne : 9.11.2011

Pozměňovací návrh k zákonu o podporovaných zdrojích energie, který by přinesl osvobození od odvodů za vynětí z půdního fondu pro některé stavby, by v případě schválení znamenal pohromu a další výrazné snižování rozlohy zemědělské půdy. Zrušení odvodu v případě nutných dopravních staveb je vzhledem k jejich rozloze ještě akceptovatelné, v případě průmyslových areálů by však přinesl nevratné škody. Jsem proto rád, že se mi podařilo přesvědčit kolegy, aby tento pozměňovací návrh neprošel.

Zemědělská půda představuje strategickou surovinu, u které musí existovat určitá míra ochrany a regulace. Vláda se k tomu zavázala v programovém prohlášení. I když v současnosti nehrozí České republice nedostatek potravin a jejich ceny dramaticky nerostou, v budoucnosti může dojít ke změnám. Rychlý růst světové populace a zvyšující se poptávka po potravinách může způsobit prudké zvýšení jejich cen a snižování jejich dostupnosti. Na tato rizika nebudeme moci zareagovat, pokud bude v České republice pokračovat úbytek orné půdy v průměru o 15 hektarů denně a my bychom jej ještě podporovali osvobozením od odvodů.

Rozumím, že vyšší odvod zvyšuje náklady developerů a jiných investorů. Nicméně je třeba poukázat, že v České republice existuje celá řada nevyužitých areálů, tzv. brownfieldů, kde lze realizovat investici, aniž by muselo docházet k úbytku zemědělské půdy. Diskutujme o jiných řešeních, např. určeme vyšší procento odvodu obcím, které pak budou moci investorům ulevit třeba prostřednictvím daně z nemovitosti.

                            

 

Pavol Lukša
předseda Zemědělského výboru PS PČR

 

 Velice pěkný je pohled na bývalý Žarovec,který se začal stavět,ale dokončení je v nedohlednu. (Čeladná dobrá adresa )

Jistě by nikdo nic nenamítal,aby byly na hřbitovní m plotem rodinné domky a né  nevzhledné  „krabice“,ale  zato budou mít  obyvatelé těchto bytů výhled na poslední svoji  adresu !  (Ještě nejsou prodány stávající byty, a už se začnou stavět další. Zajímalo by mně, kolik stálých  občanů bydlí v těchto bytech.Myslím si,jestli polovina tak to je asi moc. Kdo si může  v dnešní době dovolit koupit byt za několik milionů. Takže pro koho asi ?