Už DOST ! Tomu NEčasu ! . . .

11.05.2013 19:17

 

Petr NEčas se předvedl v poslanecké sněmovně jak před kamerou a poslanci, tak i před celou veřejností. Od poloviny minulého roku soustavně nechodí na interpelace poslanců, nevykonává tak svoji funkci, která mu byla svěřena, nezastupuje tak zájmy občanů této republiky a ignoruje nejen veřejné mínění, ale i poslance a senátory. Je to samovládce, který se nechová jako premiér, ale spíše jako jakýsi král, kterým však v žádném případě není a nikdy nebude. Ani král by si v současnosti takovéto jednání nemohl dovolit nikde ve světě. Takto nezodpovědně se chová jeden z hlavních zástupců všech občanů republiky a není divu, že jej v takovém chování následují i ostatní členové vlády i ostatní v zemi. Na přímý dotaz proč se takto chová, proč tak činí, co měl tak důležitého na práci, že se soustavně neúčastnil těchto jednání, odpověděl verbálním útokem na všechny kolem sebe a téměř celý čas, vymezený k odpovědi tak promarnil házením špíny na všechny kolem, jen sebe při tom vynechal. .To je ELITA! .Pryč se současnou vládní mafií !