Státní rozpočet kolik nás ročně stojí ?

01.05.2013 22:17

Víte, kolik nás ročně stojí?

 

hlava státu (s celou svou kanceláří), která si své nemalé příjmy pro jistotu vylepšuje kradením protokolárních per - 329 258 000 Kč

 

poslanci, kteří dokážou schválit roční schodek státního rozpočtu ve výši

100 miliard - 1 068 069 000 Kč

 

senát, který nemá žádné pravomoci a je jen odkladištěm vysloužilých

politiků - 519 070 000 Kč 519 070 000 Kč

 

úřad vlády, kde se za dva roky vymění deset neschopných nebo

zkorumpovaných ministrů a nestydí se stále nazývat vládou rozpočtově odpovědnou- 676 364 000 Kč

 

bezpečnostní informační služba BIS, jejímiž závěry se nikdo neřídí, i když její zprávy upozorňují na prorůstání mafie do státních struktur- 1 105 028 000

 

ministerstvo zahraničí v čele s ministrem, který trpí spavou nemocí a spí

téměř vždy a všude - 5 690 938 000

 

ministerstvo obrany se všemi těmi Pandury, transportními letadly CASA,

Gripeny, modernizovanými tanky, kulomety, nefunkčními padáky, válkou v

Afganistánu atd. Podle výdajů to vypadá, že se ČR chystá na třetí světovou

- 42 041 500 000

 

utajování informací národním bezpečnostním úřadem (NBÚ), který nás chrání před tím, abychom se něco náhodou nedozvěděli - 234 764 000

 

ombudsman - ochránce veřejných práv suplující nefunkční soudnictví a nemá

téměř žádné pravomoci k sjednání nápravy - 92 401 000

 

ministerstvo financí hospodařící tak, že by každý jiný ekonomický subjekt

zkrachoval po prvním roce své působnosti - 14 512 394 000

 

ministerstvo práce a sociálních věcí, které není schopno nalézt cestu na

podporu tvorby nových pracovních míst a diskriminuje ty, kdo chtějí

pracovat, na rozdíl od těch, kteří nikdy nepracovali a pracovat prostě

nebudou - 501 051 468 000

 

„slídivé“ Vnitro (MVČR) - 50 807 775 000

 

kotrmelce ministerstva životního prostředí, kde se jednou podporují obnovitelné zdroje, podruhé zase nové bloky jaderné elektrárny –

10 045 451 000

 

ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), kterému je jedno, že je venkov

diskriminován a že se vylidňuje - 27 676 144 000

 

grantová agentura, která sama odčerpá na vlastní provoz velkou část

rozdělovaných prostředků - 3 023 794 000

 

ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), jež není schopno předložit smysluplná prorůstová řešení a jeho vysoký rozpočet se zcela míjí pozitivním hospodářským účinkem, neboť umí podporovat převážně zahraniční kapitál a na české firmy kašle - 25 247 561 000

 

ministerstvo dopravy s jeho předraženými prolobovanými nekvalitními

dálnicemi - 38 374 520 000

 

Český telekomunikační úřad - co za naše nemalé peníze zajistí občanům?

Zatím to je zejména rušení pošt a jedny z nejvyšších poplatků operátorům v

Evropě - 629 055 000

 

ministerstvo zemědělství, snažící se o alespoň částečné pokrytí pokřivených cen dotovaných potravin v zahraničí. Přitom ale nebylo a není schopno pro ČR v Bruselu prosadit rovné podmínky v přidělování dotací - 48 047 003 000

 

ministerstvo školství a mládeže, když úroveň vzdělání rapidně klesá s narůstajícím počtem škol, které produkují vysokoškoláky (mnohdy i s koupeným diplomem) a středoškoláky, pro které ale společnost nemá uplatnění. Na druhou stranu učňovské obory, které ve společnosti zoufale chybí, zanikají

- 135 405 904 000

 

ministerstvo kultury, které navzdory 80 procentům populace země usiluje o prosazení církevních restitucí - 8 198 601 000

 

ministerstvo zdravotnictví, které nečinně přihlíží tomu, jak drtivá většina lékařských odborníků provozuje mimo své zaměstnání ještě svoje soukromé ordinace, a s jehož souhlasem stát platí nemocnicím náklady na lůžka, na kterých ale nikdo neleží atd. - 6 474 613 000

 

ministerstvo spravedlnosti, které není schopno zajistit průchod spravedlnosti a právu. Došlo to tak daleko, že se hovoří o tom, že se musí právo vymáhat. Takže občané zaplatí a dočkají se leda tak „dobře fungujícího“ systému exekucí na občany, jejichž počet dosáhl milionové hranice, práva však nikoli.

20 154 872 000

 

Naše exekutiva spíš zavře chlapa, který na plakát přimaluje tykadla, ale

ti, co prohospodaří a rozkradou miliardy (např. brněnský Justiční palác), se

nedotčeni natřásají v médiích před celým národem každý den.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů, když paradoxně DIČ u fyzických osob je povinným údajem, který odpovídá rodnému číslu - 144 535 000

 

Úřad průmyslového vlastnictví, když např. Čína okopíruje vše, co si zamane, úřad nekoná a je mu to v podstatě jedno - 167 400 000

 

Statistický úřad - co prospěšného poskytne občanům za téměř jednu miliardu

ročně? - 970 997 000

 

Český úřad zeměměřičský a katastrální, i přes to, že každý úkon, který občan po této instituci požaduje, musí draze zaplatit - 2 660 828 000

 

Český báňský úřad -, a přitom je většina dolů zavřená. 125 073 000 Kč ročně

 

Energetický regulační úřad (ERÚ), který vysloveně lže, když jeho představitelé tvrdí, že pár větrných elektráren, které ČR má, přivodí energetické soustavě black-out, ale u fotovoltaiky to jaksi neplatí – 189 058 000

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), když se jedná o oblast práva, která spadá zcela do kompetence soudů - 144 712 000

 

Ústav pro studium totalitních režimů- 21 let po pádu komunizmu, jenž připomíná spíše „trafiku“, než smysluplný úřad - 151 414 000

 

Ústavní soud - 15 soudců se snaží hájit výklad ústavy před zákonodárci, tedy mocí zákonodárnou, ale i před samým presidentem, tedy mocí výkonnou. Zdá se vám normální, že zákonodárci neznají Ústavu a že se ji snaží nerespektovat a obcházet? Nebo je to tak, že naše Ústava je nejasná, dvojsmyslná a je třeba dalšího úřadu, který musí její obsah národu vysvětlovat? - 152 552 000

 

Akademie věd České republiky, kde pracuje 6 400 akademiků, kteří nejsou placeni za výsledky své práce, ale za to, že jsou součástí Akademie věd. Statistiky ale jasně říkají, že většina těch největších objevů nebyla objevena v laboratořích státních institucí, ale v garážích geniálních amatérů-4 668 406 000

 

„hluchá“ Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která nechala 20 let řvát zesílenou reklamu z televize a neudělala nic pro to, aby toto nehorázné svinstvo zakázala - 52 811 000

 

Správa státních hmotných rezerv - 2 003 841 000

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, který nás má ochraňovat před případnou jadernou havárií (ke které ale může opravdu dojít, samotná existence úřadu je toho důkazem). Po neblahých zkušenostech ze světa např. Němci z této oblasti zcela ustupují. Jen naše vláda, ač elektrické energie máme zjevně nadbytek, neboť ji horem spodem vyvážíme, se hrne do výstavby dalších jaderných bloků. Vůbec jí nevadí, že státní kasa je prázdná, zřejmě proto, že jim záleží na té jejich vlastní kasičce, kterou potřebují na poslední chvíli naplnit, než jejich politická kariéra zmizí v propadlišti dějin - 353 725 000

 

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS), která má být hlídacím psem poctivosti policie, celníků, státních úředníků a vězeňské služby. Jakou činnost vyvíjel tento orgán po dobu 20 ti let v oblasti výroby a distribuce pančovaného alkoholu? Jak je možné, že ve věznicích jsou drogy? Jak je možné, že se vynořuje celá řada kauz, kdy politici kradou, a ve většině případů se nic neděje? - 179 699 000

 

Technologická agentura České republiky (TAČR), kde přidělování dotací

neprobíhá vždy podle pravidel fair play, ale spíš podle barvy stranické

legitimace nebo toho, s kým kdo kamarádí - 2 170 206 000

 

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který má vykonávat kontrolu a dohled nad státním majetkem. Co tento úřad, proboha, celých dvacet let dělal, že dopustil, aby se kradlo na všech úrovních a že nechal zadlužit stát dluhem 1,7 biliónu korun? - 505 019 000

 

Při pohledu na tabulku státních výdajů pochopí i laik, že naši politici

jsou banda bezohledných hlupáků, kterým je zcela jedno, jak hospodaří. Jednoduše řečeno, z cizího krev neteče.

 

 

Kancelář prezidenta republiky

329 258 302

Poslanecká sněmovna Parlamentu

1 068 069 303

Senát Parlamentu

519 070 304

Úřad vlády České republiky

676 364 305

Bezpečnostní informační služba

1 105 028 306

Ministerstvo zahraničních věcí

5 690 938 307

Ministerstvo obrany

42 041 500 308

Národní bezpečnostní úřad

234 764 309

Kancelář veřejného ochránce práv

92 401 312

Ministerstvo financí

14 512 394 313

Ministerstvo práce a sociálních věcí

501 051 468 314

Ministerstvo vnitra

50 807 775 315

Ministerstvo životního prostředí

10 045 451 317

Ministerstvo pro místní rozvoj

27 676 144 321

Grantová agentura České republiky

3 023 794 322

Ministerstvo průmyslu a obchodu

25 247 561 327

Ministerstvo dopravy

38 374 520 328

Český telekomunikační úřad

629 055 329

Ministerstvo zemědělství

48 047 003 333

Ministerstvo školství, mládeže a TV

135 405 904 334

Ministerstvo kultury

8 198 601 335

Ministerstvo zdravotnictví

6 474 613 336

Ministerstvo spravedlnosti

20 154 872 343

Úřad pro ochranu osobních údajů

144 535 344

Úřad průmyslového vlastnictví

167 400 345

Český statistický úřad

970 997 346

Český úřad zeměměřický a katastrální

2 660 828 348

Český báňský úřad

125 073 349

Energetický regulační úřad

189 058 353

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

144 712 355

Ústav pro studium totalitních režimů

151 414 358

Ústavní soud

152 552 361

Akademie věd České republiky

4 668 406 372

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

52 811 374

Správa státních hmotných rezerv

2 003 841 375

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

353 725 376

Generální inspekce bezpečn. sborů

179 699 377

Technologická agentura ČR

2 170 206 381

Nejvyšší kontrolní úřad

505 019 396

Státní dluh

73 706 488 397

Operace státních finančních aktiv

2 390 064 398

Všeobecná pokladní správa

133 957 403

Celkem

956 046 823 000

 

 

Zdroj: MF - odbor 11 - Státní rozpočet; odd. 111 - Souhrnné rozpočtové

vztahy; TABULKA - Výdaje státního rozpočtu na rok 2012 - vázání dle usn.

vl. 178/2012; publikováno 29.03.2012;

 

Ještě se někdo podivuje, proč je státní kasa prázdná a proč je naše země zadlužená tak, že nejsme schopni dluh splácet?

 

Pokud se na státní strukturu podíváme ve vztahu k plnění zákonných povinností, a z toho odvodíme výsledek hospodaření státu jako celku, dostaneme ucelený obraz toho, co je současný politický establišment schopen své vlastní zemi provést.Schválení dalšího razantního navýšení daní a církevních restitucí, čehož je naprostá většina národa nedobrovolným svědkem, je důkazem totální neschopnosti vládnout.

 

Cesta k celospolečenské prosperitě nevede přes vysoké daně, ale přes nízké daně na krytí nízkých nákladů. Vše je důsledek nedokonalých a selhávajících demokratických procesů, které darebáci vždy zneužijí ve svůj vlastní prospěch. V období uplynulých dvaceti let došlo ke značné centralizaci, tj. cílenému přesunu moci směrem k centru vládnutí, s cílem oslabit rozhodovací procesy samosprávných územních celků, tj. místních samospráv.

 

A na všech úrovních vznikla gigantická armáda byrokratů hladových po penězích a moci, kterou nelze uživit. Hlavním důvodem tohoto nezdravého procesu, potlačujícího základy demokracie, jsou peníze, nad kterými chce mít každá mocenská struktura absolutní moc, aby ji mohla posléze zneužít pro vlastní záměry, bez ohledu na potřeby celé společnosti.

 

Cesta k narovnání výše uvedeného je jediná. Je třeba zrušit instituce a úřady, které odebraly přirozené pravomoci místní samosprávě, tak, aby se tyto procesy vrátily tam, kam přirozeně patří. Budou-li sem ztracené pravomoci navráceny, potom se v oblastech samorozhodování již nikdy nemůže dít to, co páše současný establišment. Dalším nezbytným krokem k nápravě je uzákonění trestněprávní, občanskoprávní a hmotné zodpovědnosti všech veřejných činitelů, po které národ volá.

 

Pod tíhou rostoucího dluhu ČR a postupného upadání do nesplatitelné dluhové propasti a nestability je finanční kapitál občanů se stále větší intenzitou ukládán do zemí, které jsou v této oblasti naopak stabilní. Důkazem mého tvrzení je například Řecko. Řekové nevěří v euro a houfně ukládají svůj kapitál do švýcarských bank. A to samé se děje i u Čechů, kteří disponují dostatkem potřebných ekonomických informací a kapitálem.

 

Svoje úspory neukládají v ČR, ale tak, jak to činili již někteří naši prozíraví předci. Mají je ve švýcarských bankách, neboť švýcarský frank je a vždy byl stabilní měnou, která přežila všechny světové ekonomické otřesy, včetně obou světových válek a několika burzovních kotrmelců.

 

Jeden příklad za všechny. Můj dlouholetý kamarád prodává svoji úspěšnou firmu, neboť nemá pokračovatele a sám odchází do zaslouženého důchodu. Říká:

„Mám kupce, který mi za firmu zaplatí 1.5 miliardy, ale v Česku nenechám ani korunu, vše uložím ve Švajcu a budu mít jistotu, že o své peníze nepřijdu.“

 

Toto se děje i v ostatních oblastech, kdy občané nakupují v zahraničí kvalitnější a levnější potraviny, oděvy ale i benzín a naftu. I toto je výsledek vlády tupounů. A tak, vycházeje z tohoto poznání, zajímalo by mne, kde má svoje peníze uložené nejlepší evropský ministr financí Kalousek a ostatní političtí potentáti. A kolik z našich politiků si, nebo své rodině, nadělí pod stromeček české dluhy, pardon, dluhopisy.