Znát čísla se vyplatí

 

 

Moderní technologie a zejména mobilní telefony nás odnaučily pamatovat si čísla, na která voláme. Přitom znalost čísla může ušetřit peníze, protože na prvni pohled je vidět to, co vychytrali poskytovatele prémiových služeb píší velmi malým písmem.

 

Složení telefonního čísla

Standardní telefonní číslo obsahuje 12 číslic. Národní předvolbu (v případě České republiky se jedna o kód 420) a zbylých devět číslic. Další tři číslice vás informuji, zda voláte do pevné nebo mobilní sítě.

V dřívějších pravěkých dobách zaleželo, zda voláte tzv. místní nebo meziměstsky hovor. A proto bylo území státu rozděleno do jednotlivých telefonních oblastí, které měly přiřazeny svá čísla (a i své ceny). Ceny se sjednotily, ale oblasti zůstaly.

 

Volání do mobilní sítě poznáte podle přístupového kódu, který je 601 až 608, 702 až 705, 72, 73, 77 nebo 7900 až 7999.

Kód 910 vás upozorni, že voláte do sítě, která přenáší hlas po internetu, tzv. služby VoIP.

 

Osmička na začátku

Kód 800 vás upozorni, že voláte na bezplatnou linku; náklady za hovor nese volaný. Většinou slouží k firemní prezentaci.

Ale pozor – kódy 810 až 819, 830 až 839, 843 až 846 nejsou pro bezplatné volání, na nákladech se společně s provozovatelem teto linky podílíte oba dva.

 

Devítka velí: pozor!

Velmi důležité je všímat si kódů 900, 906 a 909; slouží k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou a proto dvě číslice, které následují po tomto kódu, vás upozorni na výši ceny volání za minutu. Jedna se zejména o různé spotřebitelské soutěže, obchodní a inzertní služby.

Příklad: z čísla 900 55 25 25 zjistíte, že minuta volání stojí 55 Kč, celková cena hovoru se tedy odvíjí od počtu provolaných minut.

 

V případě, že voláte

na telefonní číslo, které má

12 číslic a nezačíná kódem

420, voláte do zahraničí

a můžete očekávat zvýšený

účet.

Export z www.dtest.cz pro barrande@centrum.cz (15.01.2013 16:31)

Kód 905 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; desetinásobek kombinace dvou číslic, které následují po tomto kódu, určuji jednorázovou cenu za volání.

Příklad: z čísla 905 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte 550 Kč.

 

Kód 908 slouží také k přístupu ke službám s vyjádřenou cenou; dvě navazující číslice vás upozorni na výši ceny za volání.

Příklad: z čísla 908 55 25 25 zjistíte, že za celý hovor zaplatíte

55 Kč.

 

Soutěžní a hlasovací SMS

Zkrácena čísla, na která posíláte SMS zprávy do různých soutěží, hlasováni a podobně, nejsou regulovaná Českým telekomunikačním úřadem, ale operátoři přijali kodex, aby i zde formát čísla jednoduše upozorňoval na výši ceny. Pokud chcete zjistit, kolik za svou zprávu zaplatíte, slouží k tomu poslední dvě nebo tři číslice podle délky zprávy; u sedmimístného čísla jsou to poslední dvě číslice, u osmimístného čísla určuji cenu za zprávu poslední tři číslice.

Příklad: SMS zaslaná na sedmimístné číslo 9004430 vás bude

stát 30 Kč; za SMS zaslanou na osmimístné číslo 90044300 zaplatíte

3 Kč, protože cena je v tomto případě v haléřích.

 

******************************************************************************************************************************************************************************

 

 

Stop drahým osmičkám

Vydáno: 23.1.2015

Stále více společností používá jako kontaktní telefony takzvané bílé nebo modré linky. Tedy čísla, která začínají osmičkou, ale volání na ně nejenže není zdarma, ale navíc se ani nezapočítává do volných minut v tarifech operátorů. Řadu lidí pak při pohledu na účet za telefon čeká nepříjemné překvapení. dTest vyzval ČTÚ, aby přijal potřebná opatření k nápravě situace.

Telefonní čísla začínající osmičkou mohou být takzvanými zelenými (800), modrými (81, 83, 843, 844, 845, 846) či bílými (840, 841, 842, 847, 848, 849) linkami. Pro spotřebitele často bývá problém se ve spletité džungli specifických telefonních linek vůbec vyznat.

Se svými problémy se také můžete svěřit našim právním poradcům na poradenské lince 299 149 009, která je k dispozici každý všední den od 9 do 17 hodin.

Lidé obvykle nevědí, že modré a bílé linky jsou zpoplatněné. Společnosti je hojně využívají ke kontaktu se zákazníky a veřejností, ale nemají přitom povinnost uvádět u takového telefonního čísla informaci, jaká je sazba volání u toho kterého operátora. dTest chce systémovou změnu a rychlou nápravu situace. Jako první krok vyzval Český telekomunikační úřad k příslušným opatřením, včetně cenové regulace.

Bezplatné je pouze volání na telefonní čísla začínající „800“ (zelené linky), u ostatních čísel začínajících osmičkou, takzvaných barevných linek, platí zvláštní pravidla. Řada společností přestala své kontaktní linky provozovat jako bezplatné na zelené lince z důvodu vysokých provozních nákladů a přesunula je na čísla modrých nebo bílých linek. V naší poradně se v důsledku toho často setkáváme s klienty, kteří jsou rozhořčení údajně nesprávným vyúčtováním volání na číslo začínající osmičkou. Ovšem reklamace mnohdy není na místě.

Smyslem bílých linek je existence jediného čísla platného po celé České republice. Provozovatel tohoto čísla platí svému operátorovi za přidělení čísla a zajištění související infrastruktury. Spotřebitel by měl tudíž podle dTestu platit stejnou cenu jako za volání na pevnou linku.

U modrých linek jsou náklady sdílené. Provozovatel platí svému operátorovi za přidělení čísla včetně zajištění související infrastruktury i za každý jednotlivý hovor. Spotřebitel by měl tedy platit cenu nižší než při volání na pevnou linku.

V současné době jsou však ceny účtované operátory za tyto hovory významně vyšší a pro spotřebitele velmi netransparentní, protože se u jednotlivých operátorů liší. Navíc obvykle není možné je čerpat z volných minut na volání.

 

 

 

 

 

Varování

 

Jistě jste již viděli - v poslední době často opakovanou - reklamu

na linku 1188.

Sympatická spojovatelka nabízí vyhledání telefonního čísla

i jiných informací a končí otázkou:

„A přejete si přepojit?“

 

 

Nikterak však neupozorňuje na cenu této služby...

 

Za každou započatou minutu hovoru

  se spojovatelkou i s následně přepojeným číslem zaplatí

 

zákazník O2                       20,00 Kč + 15,00 Kč za připojení

zákazník T-Mobile             24,90 Kč +14,90 Kč za připojení

zákazník Vodafone           27,60 Kč

zákazník U:fon                   21,48 Kč

zákazník GTS Czech        16,80 Kč + 12,00 Kč za připojení

zákazník Tiskali                 14,26 Kč + 14,40 Kč za připojení

z veřejného automatu      30,00 Kč

 

 

Ano, reklama je to jistě působivá, já Vám však radím:

 

Zapomeňte číslo 1188

Hovory na modré a bílé linky navíc žádný z operátorů nezapočítává do volných minut. „V této souvislosti jsme nedávno vyzvali 14 největších klasických i virtuálních operátorů, aby se zdrželi protiprávního jednání ve věci ochrany práv spotřebitelů a začali volání na barevné linky účtovat stejně jako volání na pevné linky a započítávat je do volných minut,“ upozornil vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Cena volání na barevné linky
Operátor Modrá linka - předčíslí Bílá linka - předčíslí
81, 83, 843, 844, 845, 846, 855 840, 841, 842, 847, 848, 849
O2 vnitrostátní sazba dle příslušného tarifu vnitrostátní sazba dle příslušného tarifu
T-mobile 1,30 Kč/min 2 Kč/min
Vodafone 4,58 Kč/min 5,59 Kč/min
Air Telecom 4,72 Kč/min 5,45 Kč/min
Bleskmobil 2,50 Kč/min 2,50 Kč/min
Mobil.cz 4,03 Kč/min 4,84 Kč/min
Tesco Mobile 2,50 Kč/min 2,50 Kč/min
RWE Mobil 4,03 Kč/min 4,84 Kč/min
Studentfone 4,58 Kč/min 5,59 Kč/min
Kaktus 4,03 Kč/min 4,84 Kč/min
Oskarta 4,58 Kč/min 5,59 Kč/min
PREmobil 4,03 Kč/min 4,84 Kč/min
SAZKAmobil 4,58 Kč/min 5,59 Kč/min
Gorila mobil 2,50 Kč/min 2,50 Kč/min
ČEZ jako do všech sítí jako do všech sítí
Centropol Telecom 5,50 Kč/min 6,70 Kč/min
Zdroj: dTest

Polovina dodavatelů energií používá barevnou linku

Budete-li po telefonu například reklamovat vyúčtování elektřiny či plynu, ohlásit pojistnou událost či třeba poruchu vodovodu, zadarmo to nebude. Za takový hovor můžete zaplatit desítky i stovky korun.

„Pokud dojde k poruše či pojistné události, bývá zákazník rozrušený. I kdyby věděl, že za volání na barevné linky zaplatí více než za volání na pevné linky, nemá čas se tím zabývat. Překvapilo nás proto, že z 27 dodavatelů elektřiny a plynu hned 14 využívá zpoplatněnou barevnou linku jako kontaktní číslo pro zákazníky. Někteří z nich využívají tyto linky i pro ohlašování poruch. To samé dělají i některé vodárny,“ popsal Lukáš Zelený jeden z problémů zjištěných v průzkumu telefonních čísel, která různé typy společností používají pro kontakt se zákazníky.

ČTĚTE TAKÉ:
Číslo s osmičkou na začátku nemusí být bezplatné

Bílé a modré linky využívají také všichni doručovatelé zásilek zařazení do průzkumu dTestu. Zvláštní přístup zvolila Česká pošta, která uvádí, že dotazy na poštovní služby mají zákazníci směřovat na bílou linku. Na poštovní podmínky se ale mají dotazovat na zelené lince, která je zdarma (předčíslí 800).

„Taková praxe může být matoucí. Málokterý spotřebitel ví, kam se má správně obrátit,“ upozornil Zelený.

Příjemně naopak překvapily větší obchodní řetězce, které až na jednu výjimku pro zákazníky zřídily zelenou linku zdarma. Do průzkumu dTest zařadil také 12 větších českých e-shopů. Ty dopadly hůře, hned čtyři z nich, konkrétně Datart, Kasa, Mall a Tchibo, používají pro kontakt se zákazníky modrou či bílou linku.