Nové zákony !

Pozor na nový zákon: Do domu se vám může nastěhovat cizí člověk!

 

Máte po rodičích se sourozenci společně dům, chalupu nebo chatu? Pokud dosud chtěl některý ze spolumajitelů nemovitost prodat, měli ostatní předkupní právo. Nový občanský zákoník však současné předkupní právo v rámci spoluvlastnictví ruší. Poradíme jak to řešit.

Pokud si nedáte pozor, může se tak stát, že přijedete na chalupu a spolu s vámi se tam budou rekreovat úplně cizí lidé. Ostatní spoluvlastníci to nijak neovlivní.

Nový zákoník by měl platit od ledna příštího roku, předkupní právo ale zaniká až 1. ledna 2015.

„V minulosti jsme řešili různé situace, kdy se spoluvlastník pokusil nemovitost rychle prodat bez souhlasu druhého spolumajitele. Ten se pak mohl dovolat neplatnosti takového převodu, nebo po kupujícím požadovat odkoupení nemovitosti za stejnou cenu. Toto nebezpečí nyní odpadne. Na druhou stranu už spolumajitel nebude moci ovlivnit, s kým bude spoluvlastnictví sdílet. Což nejspíš vyvolá nové spory," domnívá se Michal Ševčík z realitního týmu advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners.

Jak problémům předejít?

Od 1. 1. 2015 předkupní právo mezi spoluvlastníky zanikne ze zákona, ale ti si ho budou moci zřídit ve smlouvě. "U nemovitostí je navíc více než vhodné vložit předkupní právo do katastru nemovitostí," radí jak v budoucnu postupovat Ševčík.

Pokud tak spoluvlastníci neučiní, tato smlouva nebude nijak zavazovat nového nabyvatele převedeného podílu. Spoluvlastník bude moci vymáhat závazky plynoucí z této smlouvy, typicky např. smluvní pokutu po původním spoluvlastníku, ale nemůže nic vymáhat po novém majiteli převedeného podílu. Pokud právo do katastru nemovitostí vloženo bude, spoluvlastník se může domáhat, stejně jako dnes, neplatnosti takového převodu, nebo po kupujícím požadovat odkoupení nemovitosti za stejnou cenu.

Podle dosavadní právní úpravy musí kupující v případě nabídky předkupního práva zaplatit kupní cenu do dvou měsíců. Pokud tak neučiní, má se za to, že předkupního práva nevyužil.

 

************************************************************************************************************************************************************************************

               Stát chystá gigantické vyvlastňování. Na koho dojde? 

Bude se vyvlastňovat ve velkém! Alespoň takový je záměr Ředitelství silnic a dálnic, ten totiž chce do konce roku vyvlastnit až tisíce pozemků. Přečtěte si, proč tak náhle

Ředitelství silnic a dálnic chystá do konce roku velkou vyvlastňovací akci. Díky novele zákona právě o vyvlastňování totiž zaplatí méně než tomu bylo doposud. Norma sice platí už od února, ale ŘSD se k radikálnímu řešení chystá až nyní. "Na konci roku čekáme stovky až tisíce vyvlastňovacích řízení," uvedl pro on-line deník E15.cz šéf ŘSD David Čermák.
Právě zmíněná novela zákona rozvázala státu ruce a pokud se s majiteli nedohodne na odkupu pozemků, může je vyvlastnit za výhodnějších podmínek než v minulosti. Dříve totiž měl majitel vyvlastňovaného pozemku jistotu, že mu stát vyplatí 420 korun za metr čtvereční. Díky novele ale stát bude platit jen odhadní cenu, která se pohybuje zhruba okolo 12 až 15 korun za metr čtvereční. Nabídku může ještě vylepšit na dvojnásobek.
A někteří majitelé pozemku zuří. Podle E15.cz totiž například na dálnici D3 u Českých Budějovic stát vykoupil pozemky jen od osmy z 870 vlastníků. Ze zbylých jich plánuje až 80 procent vyvlastnit. Majitelé tak dostanou výrazně méně, než dostali jejich sousedé, kteří se už se státem dohodli.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

                         Důchodcům stát zdaní penzi

 

Pokud jste si mysleli, že odchodem do penze se zbavíte i povinnosti danit příjem, tedy důchod, jste na velkém omylu. Penze se zdaňuje! Novinku totiž zavedla bývalá vláda premiéra Petra Nečase (ODS).

Nepříjemná povinnost platí pro všechny pracující důchodce, kteří si dobře vydělávají, nebo podnikají nebo jsou samostatně výdělečně činnými osobami (OSVČ), ale i ti, kteří se odstěhovali na chalupu a svůj byt či jiné nemovitosti pronajímají. Důchod se ovšem daní i těm, kteří si sice nepřivydělávají, ale pobírají vyšší penzi.

Pracující důchodci, kteří si vydělají za rok více než 840 tisíc korun, musí zdanit nejen svůj výdělek, ale také i svůj celoroční důchod. Pokud důchodce pobírá měsíční penzi ve výši 10.500 korun, přitom pracuje a nadstandardně si vydělá, tak z ročního důchodu odvede státu 18 900 koruna (15 procent).

Danit musejí ovšem i penzisté, kteří podnikají, jsou OSVČ, nebo pronajímají nějakou svou nemovitost. Jsou na tom ovšem o něco lépe než pracující důchodci. Ti, co jsou v zaměstnání tak se jim do ročního limitu 840 tisíc korun počítá celá hrubá mzda, u OSVČ a pronajímatelů jen dílčí základy daně, to je příjmy snížené o výdaje.

U důchodců, kteří si nepřivydělávají, jsou důchody osvobozeny od daně do roční částky 288 tisíc korun (24 tisíc korun měsíčně). Do této sumy se započítává případný důchod pozůstalostní vyplácený souběžně s důchodem starobním či invalidním.

Pokud roční částka – 288 tisíc korun přesáhne, tak zdanění podléhá to, co tuto sumu přesahuje.

Zdanění nikdy nepodléhají příplatky nebo příspěvky k důchodu (odškodňovací dávka) ani příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách.

 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Důchodci pozor: Penze se začnou dorovnávat. Týká se to i vás?

 

Finanční situace českých důchodců není nikterak veselá. Ceny v obchodech míří vzhůru a stát nestíhá navyšovat důchody dostatečně rychle. O zvýšení svého starobního důchodu si proto v posledních letech zažádalo téměř 95 tisíc seniorů, většina uspěla.

Jen za první pololetí letošního roku si žádost o vyšší důchod podalo 22 052 lidí. „Většině žádostí jsme mohli vyhovět, protože byly splněny podmínky, za kterých je možné pracujícím důchodcům důchod zvýšit,“ říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Lidem, kteří před rozpadem československé federace pracovali na Slovensku nebo pro slovenské
firmy, bude stát opět dorovnávat jejich nižší starobní penze. Nárok na dorovnávací příspěvek mají ti, kteří v někdejším Československu platili sociální odvody aspoň 25 let a za Česka před rokem 1996 aspoň rok. Normu podepsal prezident Miloš Zeman. Průměrná výše příspěvku se bude pohybovat kolem 1100 korun měsíčně a týkat se bude zhruba 10.000 lidí.
 Kdy je možné o zvýšení důchodu požádat?
O zvýšení dávek za dobu výdělečné činnosti při souběžném pobírání starobního důchodu je možné žádat buď po dvou letech souvislého chození do práce (za které se odvádí pojistné na důchodové pojištění), nebo po jejím skončení. Pro zvýšení starobního důchodu je přitom rozhodné získání 360 kalendářních dní výdělečné činnosti.
 „Do doby výdělečné činnosti se pro účely zvýšení starobního důchodu nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence ani omluvené doby dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti,“ doplnila Buraňová.
 O kolik je možné si polepšit?
 Navýšení procentní výměry starobního důchodu činí 0,4 procenta výpočtového základu za každých 360 odpracovaných kalendářních dní. Při průměrném předdůchodovém platu 24 tisíc korun měsíčně si tak důchodce může polepšit o necelou stokorunu měsíčně za každý další odpracovaný rok. Na zvýšení důchodu přitom kvůli právní úpravě nemá vliv doba odpracovaná před rokem 2010.
 Pracující důchodci si přitom musí dát pozor, protože ke zvýšení jejich důchodů nedochází automaticky, ale pouze na základě písemné žádosti. Tu je možné podat na okresní správě sociálního zabezpečení, případně zaslat přímo na ústředí ČSSZ.