Zpravodaj jako nástroj předvolební propagandy

10.09.2014 09:19

Pamatuji si veřejné zasedání zhruba před sedmi lety, kdy někteří zastupitelé chtěli znovu zavést vydávání obecního zpravodaje. Vedení obce ústy starosty Lukše tento požadavek smetlo ze stolu se slovy: „..není potřeba vydávat obecní zpravodaj, máme k dispozici dost prostoru pro sdělování informací občanům prostřednictvím měsíčníku Frýdlantsko – Beskydsko.“Uběhly dva roky a zpravodaj začal z ničeho nic vycházet v novém formátu. Uběhl další čas a přibyla barva a nyní, posledním číslem přišla změna celkového vzhledu. To, že byla zavedena cenzura pro příspěvky ví každý, kdo se trochu zajímá o dění na Čeladné. Nyní v čase předvolebním, ale bylo povýšeno na úroveň do této doby pro mě nepředstavitelnou. Aby se dostaly informace k občanům, na to již nestačí strohý text. Vše je podpořeno sazbou nadpisů, velikostí fotografií, která odpovídá střihu bulvárního magazínu.
Rubrika o čem se mluví, kde tři náhodní kolemjdoucí starousedlíci vyslovili shodou náhod naprosto totožný názor na „rozvoj“obce.
Článek o počmáraném plakátu, snažící se vyvolat nenávist a určit společného nepřítele.
Zpráva o výletu důchodců, vedeném Petrem Bernadym, který se snaží na vesnici zachránit, bohulibou činností pro seniory, pověst svého syna Jakuba.
V „rozhovoru“ s nejstarším hasičem p.Mohelníkem raději nepřipomínat, že byl několik desítek let čestným předsedou TJ Sokol Čeladná a stejně jako on i celá komunita fotbalistů byl nahrazen.
Poděkování faráře a jeho utvrzování o nezpochybnitelném přínosu budování hřbitovních zdí před okolní výstavbou, za kterou nikdo nemůže.

Smyslem této nové formy zpravodaje je stejně jako u komerčních tiskovin jediné – upoutat pozornost, vyvolat emoce, přesvědčit...zkrátka a dobře vzbudit zájem a sjednotit názor na věci veřejné.

Nabízí se otázka: Bude uvnitř příštího čísla plakát starosty u svatého přijímání, nebo snad křížovka ze které se v tajence dozvíme stranu, kterou máme volit?
Do voleb zbývají necelé dva měsíce a předvolební propaganda za peníze občanů je v plném proudu - Bůh nám pomáhej ať přežijeme do voleb.

Petr Vyoral