Na otázky týkající se ochrany českých národních zájmů, postavení prezidenta Miloše Zemana i budoucnost českého průmyslu a jeho exportních možností, se naše redakce zeptala „pouští krysy“ a „nebezkého jezdce“ plukovníka Pavla Vranského (PV) a experta ČSBS Jana Kuxe (JK).

Jak hodnotíte fakt, že garantem české zahraniční politiky a ochráncem národních zájmů v zahraničí už není Karel Schwarzenberg, který opakovaně – i během své prezidentské volební kampaně- proslul jako zastánce tzv. sudetských Němců a jejich nároků na návrat?

JK: Hodnotím to jednoznačně jako velkou úlevu, protože Schwarzenberg, ten Kalouskův cvičený medvěd, byl a je pijavicí a parazitem, který naše národní české zájmy oslaboval. Řada jeho kroků byla dokonce v rozporu se zájmy a vůbec se samotnou existencí České republiky.

PV: Pan ministr Schwarzenberg nebyl dobrým ministrem. A to hned z více důvodů. Za prvé, sám jako starý člověk- a i když jsem ještě tělesně a mentálně naprosto v pořádku- vím, že rozhodování a reakce i paměťové schopnosti starých lidí jsou poněkud pomalejší. Proto bych si nikdy netroufal přijmout jakékoliv exponované místo. Tento svůj handicap zřejmě pan Schwarzenberg neuznal. Dosvědčovalo to i jeho chování v parlamentu (opakované spaní v přímém přenosu- pozn. redakce) které trapně a lživě kryl vyjádřeními, že ho nezajímá nezáživná opakující se rétorika. Tím se i diskvalifikoval jako politik i jako člen vlády.

Za druhé, jeho životní šlechtický osud ho automaticky kvalifikoval ke kosmopolitismu se silným příklonem k německým státům. Konkrétně k Rakousku s nostalgií k Rakousko-Uherskému mocnářství a samozřejmě k Německu. Tím mu nikterak nepodsouvám sympatie k německému fašismu, avšak takové myšlenkové zaměření mu zároveň znemožňuje, aby účinně hájil národní zájmy České republiky. Tyto skutečnosti se plně umocnily a ukázaly během jeho pobytu v zahraničí za komunistického režimu, kde hrál do noty bývalým československým občanům německé národnosti. Tím myslím takzvané sudetské Němce, ale tento nesprávný název nerad používám. Tuto svou orientaci neskrýval a v řadě případů i explicitně vyjádřil.

 

 

Dojde podle vás pod novým vedením ministerstva zahraničních věci a s novou hlavou státu k lepší ochraně národních zájmů České republiky? A jaké to podle vás jsou?

JK: Prezident Miloš Zeman je svým osobním charakterem nepochybně jasným vlastencem, který bude - a již to tak i činí- jasně a průhledně hájit zájmy nás občanů. Co se týče jmenovitě národních zájmů, patří k nim nepochybně v daném okamžiku suverenita státu a její ekonomika v zahraničí. A také pevně doufám, že i pravdivý výklad našich dějin, který dnes ve státě nepochybně chybí a který umožňuje, aby takzvaní sudetští Němci z podpory řady institucí v Německu a Rakousku korumpovali údajně české novináře, údajně české historiky, údajně české umělce a bohužel i falešné české politiky tak, aby pro ně vytvářeli auru ublíženosti, nevinnosti a zároveň špinili vlastní zemi, vlastní národ i své předky, včetně prezidentů Masaryka a Beneše.

PV: Z toho, co jsem už řekl, jasně vyplývá, že politik více spjatý s českým národem a jeho státem by měl -pokud má příslušnou erudici- být lepším ministrem zahraničí. To současný ministr zahraničních věcí Jan Kohout tento předpoklad jistě splňuje. Z některých poznámek jak samotného ministra, tak i prezidenta lze předpokládat širší orientaci na ty části světa, kde jsme se angažovali v minulosti, a tak s ohledem na naše exportní zaměření průmyslu padnou zábrany k lepšímu propojení zahraniční politiky s ekonomickými zájmy státu. Tomu dosud bránila řevnivost mezi ministerstvy zahraničí a průmyslu, kterou ministr Schwarzenberg zřejmě podporoval.

Nedílnou součástí české zahraniční politiky, tak jak vyplývá ze smlouvy uzavřené mezi ministerstvem zahraničních věcí a ministerstvem průmyslu, je přímá podpora našich zastupitelských úřadů českým exportérům a podnikům, aby tak byla mimo jiné snížena naše ekonomická závislost na Německu. Řada komentářů nás už dnes dokonce označuje za znovu vytvořený německý protektorát. Byla podle vás chyba, že se k tomuto kroku diplomatické ekonomie nepřistoupilo už dříve, za Schwarzenbergova vedení? Nebo toto opatření nebylo zapotřebí?

JX: Schwarzenbergovy postoje byly jen a jen jeho osobními postoji. Rozhodně nebyly v souladu s myšlením lidí, kteří nevěřícně a nesouhlasně kroutili hlavou nad jeho výlevy, kterými šel proti krajanům- Čechům – a to nejen v obecné rovině, ale i prakticky. Chybou předchozího prezidenta republiky Václava Klause bylo to, že mu to nikdo do očí neřekl. Schwarzenberg si prostě dělal, co chce, a to jen křišťálově čistě umocňovalo fakt, že myšlení českých lidí ho nezajímalo. Nebo je neznal. Byl nejvyšší čas tuto skutečnost zastavit! Jeho žoviálnost se nám hrubě nevyplatila, protože zájmy a autorita České republiky v zahraničí za jeho působení velmi, velmi utrpěla.

PV: Z mých předchozích odpovědí jasně vyplývá, že podle mého názoru to chyba byla. Protože 80procentní závislost na sousedním Německu není pro naši ekonomiku zdravá.