Úhybný manévr (red herring).

13.06.2014 23:54

 

 

Vedení obce nezklamalo. A zase při své "odpovědi" použilo jeden z logických klamů zvaný Úhybný manévr (red herring). Neboli my o voze a oni o koze. Nic nového, známý folklór z čeladenských veřejných zastupitelstev.

Úhybný manévr, jinými slovy falešná stopa. Anglický výraz Red herring je patrně odvozen z triku při honu na lišku, kdy uzený sleď tažený jezdcem přes území lovu dokázal psy snadno svést ze stopy. Právníci často využívají tohoto klamu k odvedení pozornosti od merita věci k podružnostem.<br>

Např.: Podstatu klamu vystihuje elegantně známá anekdota: USA: "Kolik je v SSSR průměrný plat kvalifikovaného dělníka? SSSR:"A vy zase bijete černochy!" A nebo: Manžel:Opravdu si nemůžeme dovolit norkový kožich. Pracuji 12 hodin denně a i tak máme sotva na nájem. Manželka: "A na tu mladou servírku před deseti lety jsi peníze měl, co?"! Konec citace příkladů.

Našemu vedení obce, za které se soudní občané vážně stydí, patří vzkaz: "Zdvořile žádáme vedení obce, aby na svých občanech klamy již více nezkoušeli". Pomluva zůstane pomluvou i přes všelijaké zapírání, použití klamů, apod.

Za pomluvu ponese vedení obce odpovědnost v plném rozsahu.

Gina