To by žádný dobrý sedlák neudělal.

06.11.2013 19:43

 

 

vývoj státního zadlužení

1989                                           + 280 miliard Kč

1993                                            - 158,8 mld. Kč

2003                                            - 493,2 mld. Kč

2007                                            - 892,3 mld. Kč

2009                                            - 1 178,2 mld.  Kč

2010                                           --1 344,1 mld. Kč

2011                                           - 1 499,4 mld. Kč

2013                                           - 1 800 mld. Kč (odhad ČNB duben 2013)

-       výdaje za dluhovou službu

2001                                                     17 mld. Kč

2006                                                     31 mld. Kč

2011                                                     72 mld. Kč

2012                                                     82 mld. Kč

- v žebříčku konkurence schopnosti WEF propadla ČR za poslední 2 roky z 31. na 46.místo na světě

- ČR, která je počtem obyvatelstva 48 x menší než celá EU, má 6 x více heren a kasin než zbytek EU dohromady

- zahraniční kapitál vlastní cca 80 % klíčových firem a je kontrolován ze 40 % z daňových rájů

- 56 tun českého zlata bylo po roce 1989 vyměněno za dluhopisy. Německo má stav zlatých reserv 3 396 tun, ČR pouhých 12 tun a dále "tak zvané zlaté žíly u obyvatelstva"

- hospodářské škody vzniklé na území ČSR PO 2.SVĚTOVÉ VÁLCE byly vyčísleny (dnešních cenách) na 1 bilon 351 miliard Kč. Zmizelé národní jmění od roku 1989 představuje téměř 4 násobek hospodářské ztráty ČSR za druhé svět. války

                                       

 Výše uvedené údaje mi poslal kolega ekonom a má je z veřejně dostupných  zdrojů, je v penzi a má čas to sledovat.

  Ing. Milan Maxa

ředitel a jednatel

TECHEM CZ, s.r.o.

Ondříčkova 48

 

130 05 Praha 3  

=