Tak to je silná káva !!!

02.04.2015 17:33

 

Tak to je silná káva !!!

 

 

Gadžo padej dozadu do fronty - mi cikáni / more máme přednost! Cikáni - flákači a příživníci národa českého …

 

Vláda schválila plán integrace Cikánů, aby si odškrtla splněný požadavek Bruselu. Tento plán má prý zamezit diskriminaci cikánů a tak paradoxně zavádí podle mého diskriminaci většinové společnosti. Evropská komise stanovila, že přijetí „ Strategie cikánské integrace je podmínkou pro čerpání evropských fondů“  – to je zřejmě hlavní důvod, proč vláda koncem února schválila „strategii cikánské integrace“, jež má znamenat konec „údajné“ diskriminace cikánů ve vzdělávání, bydlení a na trhu práce. Mimo jiné tedy mají mít cikáni přednost na úřadech práce, Vláda chce prosadit zlepšení dostupnosti mateřských školek tak, aby nedocházelo k segregaci romských dětí a zároveň zlepšit informování cikánských rodičů o důležitosti předškolního vzdělávání. Cílem integrace je také úkol snížit počet cikánských dětí umísťovaných do praktických škol. Vláda dokonce vloni navrhla, aby každý cikánský student vyšší školy dostal dotaci 60 tisíc korun ročně!!!  ☹ … Některé z výhod pro romské děti: - přednostní umístění ve školkách

- budou mít ve školách speciálního asistenta

- budou mít nárok požádat si o hrazení jízdného, stravného, školních výletů, pomůcek

- zdarma kroužky od neziskových organizací

- dětem s problematickým chováním už nebude hrozit »zvláštní« škola, pokud se u nich neprokáže mentální postižení

 

Co to tedy bude zřejmě znamenat v praxi? Ten, kdo bude poctivě celý život pracovat a odvádět státu daně pak, když přijde o práci a stoupne si do fronty na „pracáku“, bude před sebe muset pustit Roma, který nikdy nepracoval? Pokud rodiče z většinové společnosti pracují, aby uživili rodinu, potřebují dát přes den dítě do mateřské školy. Zřejmě ale budou mít smůlu, protože přednost dostane romské dítě, jehož rodiče nikdy nepracovali, nepracují a pracovat nebudou. Když pracující rodiče budou chtít, aby jejich dítě studovalo, bud ou si muset vzít ještě „druhou“ práci, aby bylo na studia, učebnice, školné. Cikánští rodiče nebudou muset, pokud vláda uvažuje, že jim ročně dá 60 tisíc. Jestliže se do firmy přijdou ucházet o místo spolu s uchazeči z majoritní společnosti i cikáni, budou muset zřejmě dostat přednost, namísto uspořádání férového výběrového řízení.

 

Financujeme integraci cikánů opět plošně a nevyhodnocujeme ty, co pracují, ty co chtějí pracovat a ty, co se celoživotně flákají. Kousek od nás, na Slovensku, s integraci flákačů mají roky odzkoušenou praxi a řeší  ji takto - u nás ale potřebujeme integrační evropské fondy, Slováci ne a to jsou ve stejné EU jako my:

 

article_photo

 

 

A co majitelé bytů? Budou muset romské rodině pronajmout byt, jinak by šlo o rasovou diskriminaci. Pokud byt nájemníci zdevastují a nebudou platit nájem, uhradí majiteli bytu tuto škodu Vláda z integračního programu a dotačních peněz? Až pracující rodiče neseženou místo ve školce a budou potřebovat zaplatit chůvu, proplatí ji Vláda z integračního programu? A co přijímačky na střední a vysoké školy? Budou  mít cikáni nižší limity pro přijetí, než uchazeči majoritní společnosti? V tomto státě „funguje“ z dotací Vlády a různých evropských nadací a fondů 138 (!!! ) proromských sdružení a organizací. Kolik jich existuje pro lidi v nouzi, svobodné matky, důchodce? Vyhodnotil někdo smysluplnost těch stovek milionů ročně, které ta romská sdružení obdrží? Kolik cikánů naučila ta sdružení pracovat, chodit do školy, nekrást Cikánské  děti končily někdy (ne všechny) ve „speciálních“ třídách díky nevychovanosti až agresivitě, díky nižšímu intelektu, či nižší schopnosti chápat látku, učit se. Za to ale nemohla většinová společnost, ale historická „přirozenost“ cikánských dětí a zejména zcela nedostatečná péče a výchova ze strany cikánských rodičů v období předškolního věku. Díky integraci tak bude brzděna výuka dětí většinové společnosti, bude třeba více učitelů, kteří se budou bát cikánské dítě pokárat, nebo mu dát nedostatečnou. Může snad většinová společnost za to, že určitá část Romů je zv yklá nehradit nájem, házet odpadky z okna a devastovat byty? Je pak opravdu majitel bytu, který se jej bojí pronajmout romské rodině „rasista“ stejně, jako majitel firmy, který nedá přednost cikánskému uchazeči o práci? Ten byt mnohdy dopadne takto:

 

article_photo

 

 

     Cikáni, kteří chápou, že normální je nedevastovat byty, neházet odpadky z oken, nekrást, platit nájem, posílat děti do školy a pracovat, tak činí i bez integračních programů a příspěvků. Romy, kteří toto nechápou a nedodržují, integrační program nepředělá, ale možná mu zatleskají. Tam, kde pracující rodiče musí za děti platit, budou to mít cikáni zdarma. Tam, kde to mají pracující rodiče zdarma, ti cikánští dostanou jako bonus státní příspěvek.

 

Chtěl jsem se „cikánskému tématu“ na dlouho vyhnout, ale to, co vláda koncem února schválila, nejde přejít mlčením!

 

    Vláda v rámci úspor "překopala" tabulky  podpory invalidům, nevidomým, epileptikům, vozíčkářům, lidem, s roztroušenou sklerózou, lidem, kteří si sami nemají jak pomoci a to, co na nich tato populistická Vláda ušetří, rozdává celoživotním flákačům - to považuji s prominutím za prasečinu.

    Na pomoc umírajícím dětem je nutno pořádat sbírky na léky, zdravé flákače, systémově plodící generace dalších flákačů, ale stát dotuje bez ohledu na úspory z našich daní.

 

Takový integrační program, jaký vláda schválila, považuji za alibistický nic neřešící populismus a diskriminaci většinové společnosti.