Restituce majetku církví ? Nikoli ... je to mega tunel!

29.04.2013 21:05

  

Restituce majetku církví ? Nikoli ... je to mega tunel! Když
jsem 10.1.2012 psal článek na téma darování majetku církvím ani jsem
netušil, jak velikou budu mít pravdu se svou lehce konspirační teorií o tom,
u koho nakonec skončí majetek, který hodlá Kalousek, Schwarzenberg
a spol církvím darovat.
.......a pojďme si říci, co se nového "profláklo" . Máme zde věc, o které se
vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala ..... evidentně si stávající vedení
církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy edověděla, a aby se
na ní zapomnělo : Federální shromáždění ČSFR 1.srpna 1991 schválilo výčtový

zákon, kterým se restituovaly majetky církví a náboženských
společností."Jako důkaz onoho vstřícného kroku mezi státem a církví bylo
prohlášení tehdejšího kardinála Františka Tomáška, že to je poslední nárok,
který církev vznáší! Nejen on, ale i další opoziční představitelé se
vyslovili pro restit uční tečku.Kardinál Tomášek upozornil také na to, že
nejde o žádný majetek zabavený komunisty, jak tvrdí ti kteří se těší na
příspěvky do stranických kasiček a konta jedinců...,, !!! Úplné vypořádání

poměrů s římskokatolickou církví tedy proběhlo 1.8.1991 !!!
Právník a vedoucí katedry práva Bankovního institutu Aleš Rozehnal
vypracoval analýzu ze které vyplývá, že právo, které měla církev k majetku,
který užívala, nebylo vlastnickým právem, i když se vlastnickému právu
podobalo. Oproti vlastnickému právu totiž podléhalo řadě omezení. Naopak
majetek, který má být podle předkládaného návrhu církvím vydán, na rozdíl od

minulosti žádným omezením podléhat nebude, a subjekt který ho obdrží, bude
odlišný od právnických osob, kterým byl vyvlastněn. O majetek v případě
katolické církve přišla veřejnoprávní instituce, která se při proměnách
legislativy proměnila v s oukromého vlastníka. Prohlašované restituce jsou
tedy pouze zavádějícím názvem pro naprosto nové uspořádání majetku a jeho
systémové zařazení .... politicky nekorektně řečeno jde odarování majetku
soukromým subjektům, který mu v roce 1948 rozhodně nepatřil , protože tento
soukromý subjekt prostě neexistoval ... jinak řečeno, jde o krádež a
vytunelování státního majetku ve prospěch soukromého subjektu ! Další právní

rozbor od profesora Právnické fakulty UK Václava Pavlíčka, odborníka na
ústavní právo a Benešovy dekrety říká : "Za první republiky nikdo
nepochyboval o tom, že majetek katolické církve má veřejnoprávní charakter.
Když n & aacute;vrat k tomuto stavu není možný, stát by katolické církvi
vydávat majetek neměl!

A ještě je tu jedna důležitá otázka:
Je všeobecně známo, že třeba v případě katolické církve podléhá veškerý její
majetek přímo správě
Vatikánu. Je součástí majetku Vatikánu - ergo darované nemovitosti a pozemky

se stanou majetkem cizí mocnosti ..... a ejhle ....čin, který naruší územní
celistvost České republiky ve prospěch cizí mocnosti .... . to je přeci
vlastizrada ! Osobně bych byl klidně pro to, co navrhoval kolega Vereš
.....každý poslanec a senátor, který bude hlasovat pro zákon v navrhované
době, byl okamžitě obviněn z vlastizrady a pochybení při správě veřejného
majetku. Ale teď k nejdůležitější části, která se týká mé malé "konspiračky"
v předchozím článku .... provalilo se totiž to, že velké developerské firmy
...česky řečeno "překupníci s pozemky" ... už teď vyjednávají s církvemi o
výměně a odkupu lukrativních pozemků, které mají církve dostat. Takovou
výměnu musí schválit Pozemkový fond a světe div se .... O potvrzení směny

žádaly stát také dvě pražské firmy Duplicatus a Real 24, v n ichž působil
ekonom pražské arcidiecéze a zároveň vedoucí správy majetku na
Arcibiskupství pražském Karel Štícha, jako předseda dozorčí rady. Duplicatus
si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou farností v pražských Stodůlkách
a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi.Jak vidíte ... samotní církevní
funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi angažují v tom, jak na
předpokládaném darování majetku církvím pořádně vydělat. Jde o miliardy , za
něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky rozprodat. Vzhledem k
tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v Praze a dalších

městech v ČR, jde spíše o desítky miliard. A jsem si jistý, že politici jako
Kalousek, "kníže Schvrzenberg" a další velmi angažovaní v přípravě tohoto
megatunelu, to vše velmi dobře vědí a hodlají si taky pořádně "zasosat" ze
státního majetku ve svůj prospěch. Braňme se občané !!! Zabraňme darování
majetku a stovek miliard církvím !!! Zabraňme největšímu tunelu od dob velké
privatizace !!

Novinář Josef Klíma -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ě pražské firmy Duplicatus a Real 24, v n ichž působil
ekonom pražské arcidiecéze a zároveň vedoucí správy majetku na
Arcibiskupství pražském Karel Štícha, jako předseda dozorčí rady. Duplicatus
si vyjednal směnu pozemků s římskokatolickou farností v pražských Stodůlkách
a Real 24 se dohodl s farností v Uhříněvsi.Jak vidíte ... samotní církevní
funkcionáři a lidé napojení na církev se velmi angažují v tom, jak na
předpokládaném darování majetku církvím pořádně vydělat. Jde o miliardy , za
něž lze developerským společnostem lukrativní pozemky rozprodat. Vzhledem k
tomu, jaké čachry se dějí neustále s územními plány v Praze a dalších
městech v ČR, jde spíše o desítky miliard. A jsem si jistý, že politici jako
Kalousek, "kníže Schvrzenberg" a další velmi angažovaní v přípravě tohoto
megatunelu, to vše velmi dobře vědí a hodlají si taky pořádně "zasosat" ze
státního majetku ve svůj prospěch. Braňme se občané !!! Zabraňme darování
majetku a stovek miliard církvím !!! Zabraňme největšímu tunelu od dob velké
privatizace !!

Novinář Josef Klíma -