Proboha proč ?

24.10.2013 21:08

 

Pánové, toto je výsledek 20letého hospodaření našich národohospodářský ekonomických elit a expertů na transformaci socialismu na kapitalismus.

Prodali grunt, peníze z prodeje jsou bůh ví kde a udělali dluhy. To by

žádný dobrý sedlák neudělal.   -       vývoj státního zadlužení

1989                                           + 280 miliard Kč

1993                                            - 158,8 mld. Kč

2003                                            - 493,2 mld. Kč

2007                                            - 892,3 mld. Kč

2009                                            - 1 178,2 mld.  Kč

2010                                           --1 344,1 mld. Kč

2011                                           - 1 499,4 mld. Kč

2013                                           - 1 800 mld. Kč (odhad

ČNB duben 2013) -       výdaje za dluhovou službu

2001                                                     17 mld. Kč

2006                                                     31 mld. Kč 2011

   72 mld. Kč 2012                                                  

   82 mld. Kč - v žebříčku konkurence schopnosti WEF propadla ČR za poslední 2 roky z 31. na 46.místo na světě - ČR, která je počtem obyvatelstva 48 x menší než celá EU, má 6 x více heren a kasin než zbytek EU dohromady - zahraniční kapitál vlastní cca 80 % klíčových firem a je kontrolován ze 40 % z daňových rájů - 56 tun českého zlata bylo po roce 1989 vyměněno za dluhopisy. Německo má stav zlatých reserv

3 396 tun, ČR pouhých 12 tun a dále "tak zvané zlaté žíly u obyvatelstva" - hospodářské škody vzniklé na území ČSR PO 2.SVĚTOVÉ VÁLCE byly vyčísleny (dnešních cenách) na 1 bilon 351 miliard Kč.

Zmizelé národní jmění od roku 1989 představuje téměř 4 násobek hospodářské ztráty ČSR za druhé svět. války

  z veřejně dostupných zdrojů