Ještě jednou k předvolební šaškárně v čeladenském kostele p. Pavola Lukšu !

14.10.2014 19:22

Dobrý večer pane faráři, v Čeladné jsme měli kněze, jmenoval se p.Slíva.

Ten byl z Čeladné vyštván - jistě o tom něco víte. Tohoto člověka jsme milovali.

Ten, by určitě nepřistoupil k tomu, aby v Našem kostele si někdo dělal předvolební kampaň.

Víte vůbec něco o historii tohoto kostela? O našich předcích v Čeladné? Kdybyste o tom něco věděl, nikdy byste k takové šaškárně

nepřistoupil. Náš kostel si to nezaslouží. O tom svědčí i ta skutečnost, proč zvony spadly.

Přeberte si to jak chcete, ale na tuto předv. kampaň se budeme a to věřte, informovat úplně někde jinde. Do tohoto chrámu se má chodit za Pánem Bohem a ne, aby nám někdo zatemňoval mozky. Pán Bůh si to nezaslouží a jistě ani ON to tak nechce.

Starousedlík - Lančová Marie

--

=