Pravoslavní a katolíci se hádají kvůli restitucím. Došlo na esesáky i na "jezuitu" Marka Bendu !

18.12.2013 21:15
 

 

                  

                                      

 
                                       

K problematice restitucí se vyjadřuje celá řada lidí, včetně církevních činitelů. Říká se, že je zapotřebí vidět problém v souvislostech, a to i v historických. Názor na aktivitu katolické církve v průběhu a po druhé světové válce zaslal ParlamentnímListům.cz pravoslavný farář z Tachovska. Vzpomíná v něm i na své příbuzné. Katolíci hodnotí jeho slova jako tendenční.

Pravoslavní a katolíci se hádají kvůli restitucím. Došlo na esesáky i na "jezuitu" Marka Bendu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Kostel, ilustrační foto


 

„Jak se chovala katolická církev během druhé světové války? Katoličtí kněží žehnali zbraním SS, ale nejen jim, žehnali všem zbraním nacistických armád, žehnali i střelám V1 a V2. Vatikán v době obsazování Evropy německými hordami odmítl pomoci v útěku i svým věrným věřícím a nechal je napospas osudu v koncentrácích a v plynových komorách," píše farář, který si nepřál uvést své jméno. 

A pokračuje: „Po válce, kdy začala fungovat esesácká organizace ODESSA, která pomáhala utéci mnoha válečným zločincům, především do Jižní Ameriky, konkrétně do Argentiny, velkým a významným pomocníkem této esesácké tajné organizace byli i nejvyšší představitelé Vatikánu, tudíž katolické církve. A právě této církvi, tolik zprofanované i z dávné minulosti, máme nyní vracet tolik, že by se stala po ČEZu druhou nejbohatší organizací ve státě? Za co? Za napomáhání nacistům? Za nechání svých věrných oveček napospas hitlerovcům? A navíc, Marek Benda, přesně v rétorice jezuitů, ve své bezbřehé nadutosti prohlásil, že si přeje, aby církev měla ještě větší majetek nežli v době před reformou Josefa II.,“ píše se také v prohlášení.

Duka versus Tomášek

„Vážil jsem si, a to neskutečně, kardinála Tomáška. Ten, po vrácení 160 kostelů katolické církvi hned počátkem devadesátých let, prohlásil, že tímto aktem končí veškeré majetkové nároky katolické církve. V hrobě se musí tento skvostný a čistý člověk obracet, když by se mohl dozvědět, že současný kardinál Duka hrozí státu soudem, pokud mu tak ohromný majetek nebude vrácen,“ uvádíme dále z mailové korespondence pravoslavného faráře, který chtěl zůstat v anonymitě.

 

Vlastizrádci nebo spasitelé?

„Všichni poslanci, kteří pro ukradení majetku státu a nacpání ho do nenasytného chřtánu církve zvedli ruku, by měli být postaveni před soud pro vlastizradu. Nenechme si touhle zlodějskou bandou rozkrást i ten zbytek, který nám ještě, po třiadvaceti letech tunelování a rozkrádání, zbyl. Křičme, protestujme, demonstrujme, jenom se, proboha, nechovejme jako tupé stádo ovcí,“ doplnil.

Pohled z druhé strany

V této souvislosti se ParlamentniListy.cz obrátily k vyjádření Arcibiskupství pražského. Jan Neužil z odboru vnějších vztahů k tomu uvádí: „Církev svůj postoj k nacismu zcela jednoznačně formulovala v roce 1937 encyklikou papeže Pia XI. Mit brennender Sorge . Samozřejmě mohlo dojít k jednotlivým selháním, není nám však znám případ, kdy by český (nikoliv sudetský Němec) kněz otevřeně kolaboroval s nacismem, naopak mnoho kněží za svůj odmítavý postoj vůči nacismu zaplatilo svým životem v koncentračním táboře. V této souvislosti bychom rádi upozornili, že po internetu  koluje velké množství fotografií hajlujících kněží, většina z nich ale pochází z doby před rokem 1937 a z území mimo české země. Majetek není v rámci tzv. církevních restitucí navracen církvi, ale jednotlivým farnostem, diecézím a řeholním kongregacím a řádům.  Církev v současnosti nacismus, holocaust a další 'problémy' z II. světové války jednoznačně odmítá (jako je odmítala i v průběhu II. světové války).“