Podvody na voličích aneb Územní plány jako nástroj finančních(mocenských!)skupin proti zájmu veřejnosti.

21.04.2013 22:02

Copak se všechno dá skrýt pod VEŘEJNÝ ZÁJEM ? V současné době jsme v Čeladné svědky arogantního a bezohledného chování finančních, tedy v současném systému mocenských skupin vůči obyvatelstvu. Jak jinak si vysvětlit, že místní developer Ing.Bernady ( v komiksu ČF prasátko Berny) vítězoslavně hřímal na veřejném zastupitelstvu, že si nechal posvětit soudem územní rozhodnutí pro další zrůdné stavby bytových domů na zemědělsky využitelné půdě. Rozhodnutí bez vědomí občanů nabylo již právní moci. Ukázalo prasátko ovcím zvednutý prostředníček! Na tyto nekalé praktiky navlékneme růžový pláštík zvaný "veřejný zájem". Občané, jak vnímáte toto sousloví? Jako zájem veřejnosti žijící v dané oblasti? Nebo jako zájmy mocenských (finančních) skupin nad zájmy občanů (veřejnosti)?

Územní plán v Čeladné (však kéž by shodné metody neužívali mocenské struktury i na jiných skupinách obyvatel po celém světě)tak slouží pokrytecky jako nástroj moci. K tomu účelu vešla  v platnost od 1.1.2013 i novela Stavebního zákona. Tedy, občane, ty červe, nechceš prodat? My máme na Tě páky! Vyvlastníme! Samotní politikové již neskrývají ani v médiích, že zákony tvoří samy tyto mocenské - finanční skupiny a zákonodárci - jejich loutky (ne zastupitelé veřejnosti, tedy voličů) je jen (za nemalý bakšiš) prohlasují.

Jsme tak v přímém přenosu svědky podvodu na voličích!

Pokud naivně skočíme na špek aktu zvanému VOLBY, pak se nedivme. Pokud svým občanským tlakem nebudeme iniciovat změny volebních zásad, tak platí ono okřídlené : "Kdyby volby mohly něco změnit, již dávno by je zrušili". Změny prosazuje dlouhodobě HzPD(Hnutí za přímou demokracii).  1. Referendum  jako skutečný projev i nástroj demokracie

2. odvolatelnost zastupitelů , a to kdykoli, když veřejnost shledává, že nehájí její zájmy . 3.Osobní a hmotná (proboha již ne politická) odpovědnost zvolených zastupitelů veřejností. 

Už chápeme význam VEŘEJNÝ ZÁJEM ?   

Máme tytéž možnosti jako developeři. Použijme institutu soudu ke zrušení zvěrstev v naší obci, které si developer soudem proti vůli veřejného zájmu prosadil. Začíná to prací. Ne hořekováním u bedny, nebo piva v hospodě.