Pan starosta pozbyl už i paměť. Bohorodičko, oroduj za něj.

12.10.2013 21:57

V souvislosti s výstavou obrazů mého syna Jiřího Horyla v památníku J.Kaluse v září 2013 jsem žádala obec o zapůjčení mého daru obci (akvarel největšího možného formátu, na kterém bylo znázorněno ještě zorané pole - nyní již "Sajgon", čili sedmidomí). Akvarel jsem obci darovala před pár lety, mnozí z nás, komu ještě paměť slouží, si jej pamatujeme ze starého obecního úřadu. Obraz totiž visel hned vedle vstupních dveří k panu starostovi pár let. Pan Lukša se často holedbá dobrou pamětí (viz záznamy z veřejných zastupitelstev), však v poslední době mu paměť často selhává. Pamatujeme si všichni, jak na jednom z veřejných zastupitelstev hřímal, že Bilavčíkův dům pronajal jako byt, a tudíž pronájem nemuse zveřejnit na úřední desce. Dokonce mu na pomoc přispěchal Hujer Bernady. Hned druhý den ráno měla jsem důkaz o jeho lži v rukách. Stačilo zajít na OÚ a vyžádat si nájemní smlouvu, kde bylo uvedeno, že se pronajímá dům s přilehlými pozemky. Takže lhal veřejně, jako když tiskne. Na mou žádost o zapůjčení obrazu mnou obci darovaného, mi odpověděl Pavol takto. Cituji: "Po prověření této záležitosti lze konstatovat, že žádný obraz - akvarel vašeho syna, pana Jiřího Horyla, se v evidenci majetku obecního úřadu nenachází, tento nebyl dohledán ani v archívu či skladovacích prostorách OÚ. Nebyla dohledána ani žádná darovací smlouva, na základě níž by měla obec takovýto obraz nabýt a začlenit do majetku. Vzhledem k výše uvedenému nemůžeme vaši žádosti vyhovět". Záměrně jsem uvedla zprávu i s gramatickými chybami. Ty jsou na OÚ na denním pořádku. Nekompetentní osoby spravují náš úřad. Neumí ani gramatiku českou. Všichni úředníci i mnozí z nás si obraz pamatují. Zobrazoval smysluplnost, historii. Ale právě historii Čeladné se rozhodl pan starosta vymýtit, vymazat. Žarovec rychle nahradit natřenými čouhajícími dráty, jen aby občané neměli na co navazovat, zpřetrhat soudržnost společenství obyvatel! Bohorodičko, oroduj za Pavola Lukšu, aby zpět ke své paměti přišel. Nebo byla agentura "vymývání mozků" úspěšná a náprava již možná není? http:www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4PQ7PY8Y3kc Tato "školící" agentura má za úkol zjistit kdo je CHARAKTERNÍ a kdo je POUŽITELNÝ. Na Pavolovi je důkaz nad slunce jasný.

Gina Horylová dne So, 12/10/2013

*************************************************************************************************************************************************************************************

 

 

              

 
 

                         ČELADENSKÝ POMNÍK ŽÁROVEC