NO NAZDAR !

26.02.2014 16:13

 

 Materiál ČSÚ, který nikdy nebude v televizi

  

 25%     z celkového počtu Romů žije v Severních Čechách

 

 21%     z celkového počtu Romů žije na Severní Moravě

 

 47%     bytů obývaných Romy není vybaveno ani splachovacím WC, 40 m2 bytové 

plochy obývá v průměru 6,9 Romů

 30%     manželství v některých romských skupinách uzavírají příbuzní

 

 6%       romských  žen poprvé rodí mezi 14 a 16 lety

 

 19%     romských žen poprvé rodí v 16 letech, až 4 interrupce v průměru připadají na jednu romskou ženu

 60%     dětí umístěných v dětských domovech je romské národnosti

 

 51%     romských dětí se učí ve zvláštních školách

 

 22%     romských dětí propadá  v 1. třídě

 

 25%     romských dětí ve věku 6-7 let je v pásmu verbální debility

 

 56%     Romů nemá ani základní vzdělání

 

 32,7%  Romů má základní  vzdělání

 

 8%       Romů se vyučí v oboru

 

 2,5%    Romů má středoškolské vzdělání

 

 0,8%    Romů má vysokoškolské vzdělání

 

 85%     Romů je nezaměstnaných

 

 60%     Romů je nezaměstnaných déle než 3 roky

 

 30%     dospělých Romů se živí  nelegálním způsobem

 

 60%     dospělých vězňů ve věznicích jsou osoby  romské národnosti

 

 75%     se Romové podílí na kriminalitě (v některých lokalitách dosahuje až 95% = 

kapesní  krádeže)

 

 30%     pouličních prostitutek má romskou národnost

 

 25%     pouličních romských  prostitutek má za pasáka svého příbuzného.

 

 Nejtalentovanější Romka Věra Bílá promarnila všechny šance, které v našem státě 

nikdo jiný nedostal,  je závislá na automatech a všichni tři berou soc. podporu a jsou přítěží pro společnost.

 

 Velké  množství mladých Romů bere sirotčí důchod. Mladá  Romka většinou uvede 

jako otce  novorozeňátka nejstaršího člena rodiny.

 

 Růst romské populace:

 

 rok 1945 -  10 000 Romů

 

 rok 1959 -  20 000 Romů

 

 rok 1973 -  40 000 Romů

 

 rok 1987 -  80 000 Romů

 

 rok 2001 -160 000 Romů

 

 rok 2015 -320 000 Romů

 Každých 14 let se počet Romů zdvojnásobí !!!!

Růst romské populace je největším bezpečnostním rizikem pro Českou republiku.

 

 Věznění 12 000 romských vězňů nás stojí letos 4 miliardy korun.

 

 Sociální dávky pro Romy 20 miliard.

 

 Obrovské škody na majetku při "sbírání" železa. Nevyčísleno.

 

 Romové  jsou jediní, kdo mají zdravotní péči zdarma. MZd není schopno vyčíslit.

 

 Je to další skrytý příspěvek pracujících ve prospěch nepracujících.

 

 Je  pravidlem, že Romovi platí advokáta u soudu stát. Vzhledem k tomu, že podíl 

tohoto etnika na zločinu je 75%, jedná se o další obrovskou zátěž  pro státní rozpočet.

 

 Za 14 tet se všechny tyto problémy a  náklady  zdvojnásobí. I riziko, že budete obětí zločinu bude dvojnásobné.

 

 Kdo chce, ať pošle dál - opravdu to tak musí zůstat?

 Češi nemohou udělat nic pro to, aby všechna rizika a nebezpečí eliminovali?