Na základě dohody s českým statistickým úřadem Ministerstvo práce a sociálních věcí od začátku tohoto roku přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti  s názvem podíl nezaměstnaných osob,  který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku od 15 do 64 let. „Nejméně nezaměstnaných je na Plzni-jihu, nejvíce na Tachovsku,“ řekl radní pro oblast sociálních věcí Zdeněk Honz. „Na jedno volné místo v kraji připadá téměř deset uchazečů.“

I podle úředníků je nezaměstnanost vyšší.

Ke konci měsíce března je v Plzeňském kraji registrováno 1444 absolventů a mladistvých, což je o 46 více než uplynulý měsíc, ale hlavně o 242 více než ve srovnatelném období v loňském roce.  Z celkového počtu nezaměstnaných je 48,9 % žen a eviduje se 3204 osob se zdravotním postižením.

I zaměstnanci úřadů práce “mimo protokol“ a především za slibu mlčenlivosti o jejich jménech uvádějí, že nová statistika jen hra s čísly. Takto vychází nezaměstnanost v ČR podstatně lépe – podle původních kritérií by se pohybovala kolem 12%, a to je opravdu na pováženou. Kouzla statistiky však přesto nezatají, že situace na trhu práce je napjatá, a že i když přichází jarní období a s ním i oživení některých sezónních prací včetně brigád v například zemědělství, rok 2013 bude velmi těžký. Pro zaměstnance, ale i zaměstnavatele.