Neslýchané vydírání ze strany katolické církve !

07.10.2014 23:24
 

vlkPodle médií pan Vlk, již penzionovaný primas český, zvažuje žalobu vůči státu kvůli určení vlastnictví tzv. Mladotova domu na Pražském hradě. Chci v této souvislosti připomenout několik věcí:

Katolická církev obdržela štědré restituce jak v hmotné, tedy majetkové, podobě, tak (každoročně) formou významné reparační finanční částky, která zásadním způsobem zatěžuje český rozpočet.

Očekával bych soudnost nejvyšších představitelů katolického kléru v zemi, avšak zvažovaná žaloba a možný soudní spor s prezidentskou kanceláří ohledně Mladotova domu o soudnosti vysokého katolického kléru v Čechách nesvědčí.

Vysocí preláti české katolické církve by občas ve volném čase měli sledovat projevy svého nejvyššího, papeže Františka, který vyzývá církev k chudobě a slušnosti k bližním.

Katolický klérus navíc používá velmi průhledný trik s nastrčením již vysloužilého primase českého Vlka, tak aby se do sporu nenamočil současný arcibiskup a hlava české katolické církve D. Duka. Ten má i nadále zůstat sympatickou marketingovou tváří katolické církve, stále se usmívajícím mužem, který nevykazuje absolutně žádnou míru chamtivosti a jen brání zájmy církve, kterou před tím komunisté tolik okradli. Pokud by čeští katoličtí preláti chtěli zaplatit všechny majetkové křivdy, měli by se alespoň modlit za statisíce živnostníků a jejich rodin, kteří byli po roce 1948 vyvlastnění a kteří v restitucích nedostali ani korunu.

Pan arcibiskup Duka by ale v tomto sprostém boji české katolické církve neměl nastrkovat jiné a měl by s nestoudnými požadavky katolické církve předstupovat sám.

Musím říci, že drzost katolických českých prelátů nebere konce. Jen se otřepali z předstíraného jednání se Sobotkovou vládou (věřící katolík Sobotka ve skutečnosti nikdy nechtěl jít proti majetkovým zájmům své církve) a již jsou zde s dalšími neslýchanými požadavky.

Jiří Paroubek, expremiér a předseda strany LEV 21