Názor pravičáka !

18.05.2015 14:14

...TOTO JE NÁZOR PRAVIČÁKA, TAKŽE NECHÁVÁM BEZ KOMENTÁŘE, NÁZOR
SI UDĚLÁ KAŽDÝ SVŮJ, JAK JSEM KOUPIL TAK PRODÁVÁM.......
NECHUTNÉ ČTENÍ, ALE PRAVDIVÉ.
25 let postkomunizmu ...

Kde jsou Vaše světové výrobky,
pánové ?
Jsem antikomunista, ale zajímají mě jen fakta a čísla.
Nemůžu za to, že postkomunisté ( Havel, Klaus, Zeman, ..., ODS, ČSSD, KDU apod. ) jsou
při správě země a řízení hospodářství zjevně méně úspěšní a kompetentní, než Gottwald,
Zápotocký, Novotný,Husák, Štrougal a jejich komunisté.
Sám pocházím z rodiny "kulaka", mého dědy Stanislava Kopečného z Kelče, který byl
komunisty perzekvován.
Prostě to byl HNUS !
Proto jsem komunisty rád neměl, po vzoru dědy jsem od puberty poslouchal Svobodnou
Evropu a Hlas Ameriky.
Byl jsem antikomunista ( dnes se tomu směji ).
Listopad ´89 mě zastihl v 21 letech, jako studenta elektrotechnické fakulty VUT v Brně.
"Revoluci" jsem nadšeně prožíval a změny podporoval.
Vzhledem k tomu, jak se Havel a spol. chovali, mně ovšem nadšení dlouho nevydrželo.
K žádným podstatným změnám na škole nedocházelo.
A ve společnosti to pod vládou Havla a Čalfy také moc dobře nevypadalo.
Záhy přišel Klaus s jeho arogancí a to už mě začalo vytáčet.
Stal se ze mě tvrdý opozičník postkomunistů. V devadesátých letech jsme ale byli "osamělí
vojáci v poli".
Většina obyvatelstva snila svůj sen o německé životní úrovni a podnikatelé a živnostníci o
svém rychlém zbohatnutí.
Ale ani my, kriticky naladění, jsme netušili k jakým smutným koncům postkomunisté
naši krásnou zemi a český národ přivedou.
Máme tedy letos 25. výročí podvodného "sametového"
převratu.
Kdy jindy bychom se měli ptát nejen našich ( ? ) politiků, ale také podnikatelů,
akademiků a novinářů na stav naší země.
A samozřejmě by jsme měli srovnávat dnešek s rokem´89, a celkově život po převratu s
životem za reálného socializmu. 25 let ( !!! ) jsme utvrzováni jednostrannou propagandou o
tom, že za "komunistů" bylo všechno špatné, měli jsme se "špatně", žili jsme "špatně" a na
Západě bylo všechno lepší, dokonalé a bez chyby ( ! ).
Jakékoli nedostatky postkomunizmu byly svalovány na dědictví komunizmu, na důsledek
socialistického sytému.
S touto zcela primitivní a úplně lživou propagandou vydrželi postkomunisté až dodnes.
V posledních letech ale lidé, zjevně pod obrovským ekonomickým a sociálním tlakem,
přestávají této sprosté propagandě věřit.
Zejména starší generace, už v důchodovém věku a tedy drcená sociálně postkomunistickou
zdražovací mašinerií, upouští od své dřívější obhajoby Klause a velebení režimu ( údajné
) svobody a demokracie.
Mladou generaci toto procitnutí teprve čeká, ale nebude to trvat 20 let, jen několik málo
roků příštích.
My, staří opozičníci, máme tedy jedinečnou příležitost zúčtovat s našimi úhlavními
politickými i ekonomickými nepřáteli – postkomunisty.
A je jedno, zda jde o politiky, novináře, podnikatele nebo akademiky, kteří všichni
pomáhali (a pomáhají) dávno zkrachovaný režim udržet.
A tak se tedy ptám, páni postkomunisté :
Když komunisté dělali všechno špatně, socialistické podniky byly špatné,
jaké jsou Vaše úspěchy za 25 let Vaší vlády ?
Kde jsou ty vzorové, vzorné a úspěšné ( ale české, ne německé - viz Volkswagen )
kapitalistické podniky, kde jsou ty světové výrobky, světové značky, moderní výrobní
technologie, vývojová oddělení, zastoupení po světě ?!
Kde to všechno je ? ? ! !
Za 25 roků ! ! !
Skutečností je, že za 25 let Vaší vlády a Vašeho podnikání, vůbec žádné takové úspěchy
prostě ... NEEXISTUJÍ !!!
Za 25 let jste dokázali tak akorát všechno rozkrást , uplatit,
zkorumpovat, zašantročit a přivést ke krachu ! ( té malé menšině
slušných podnikatelů má slova určena nejsou ).
Tak buďte tak laskaví a přestaňte nadávat ( těm slušným a
schopným ) komunistům, když jste se za 25 let nedokázali dostat
ani na jejich úroveň !!!
A ptám se dál :
jaké mají lidé v ČR platy a důchody, jsou solidní, umožňují slušnou existenci srovnatelnou se
Západní Evropou a USA, jak Vaši představitelé Havel a Klaus v roce ´89/90 lidem slibovali?!
A jaká je úroveň cen zboží ?
Je adekvátní příjmům ?
A jaká je kvalita výrobků od potravin až po domy ?
Je to lepší než za komunistů?
A jaká je úroveň kriminality, je nízká jako za komunistů ?
Nebo se občané bojí vyjít večer na ulici ?
A co lichva a exekutoři, je to dobré, jsou s tím lidé spokojeni ?
A co mezinárodní postavení naší země, je důstojné ?
Nestali jsme se z kolonie Sovětského Svazu (bez diktátů), opět jen prachsprostou kolonií
( s diktátem co můžeme a co nesmíme) západních zemí a USA ?
A co postkomunističtí politici, jsou lepší než komunisté, chovají se k lidem slušně, nejsou
arogantní, plní své předvolební sliby, neberou úplatky a jsou kompetentní ?
A co zaměstnavatelé, chovají se k lidem slušně, nešikanují je, nevykořisťují,nediskriminují,
je dostatek volných, adekvátních vzdělání, pracovních míst pro mladé i starší i pro ty co
nemají tučné konta ? !
Vy jste studovali za peníze komunistů a nevadí vám to ???
Vyzývám všechny postkomunisty, od prezidenta až po posledního starostu, od finančníků až
po posledního živnostníka, aby okamžitě odpověděli na mé otázky !
Máme toho dost !
Vaší arogance, zlodějství, sprostoty a prolhanosti ! ! !
Netvrdím, že socialistická ekonomika byla lepší než ta západní. To v žádném případě.
Ostatně kdo zažil socialismus alespoň krátce, může si srovnání udělat sám.
Tvrdím jen, že socialistické podniky nebyly zralé na likvidaci, jen na reformu a obnovu,
tak jako většina podniků, kdekoli jinde na světě, čas od času potřebuje.
Něco zničit, pomluvit, očernit, přivést ke krachu je primitivní a dovede to každý hlupák,
který má moc .
Ale něco vylepšit, zdokonalit, vybudovat -
to primitivové, hlupáci a populisté - prostě nedokážou.
Tak jim jen zbývá "totalitními metodami" umlčovat kritiky
(osočováním za komunisty, spolupracovníky STB,
extrémisty apod. ), jak se také od 90. let minulého století
praktikovalo a praktikuje dodnes.