Naše srdce bijí pro republiku

26.03.2014 19:29
 
 

 

Vážení spoluobčané, 

možná je to trochu netradiční forma komunikace s Vámi, situace je však vážná, nesnese odkladu, proto si Vás dovoluji oslovit i takto. Pouhé dva měsíce nás dělí od voleb do Evropského parlamentu. Možná si řeknete, že pro nás, kteří řešíme všednodenní problémy, tyto volby nejsou důležité, avšak opak je pravdou.
 
V příštích pěti letech se bude na půdě Evropského parlamentu hrát o mnohé. Ve hře je hrdost a životní úroveň nás všech, občanů České republiky, kteří jsme často obětí zbytečného diktátu evropské administrativy. Proč? Protože naši zástupci v Bruselu dosud nedokázali prosadit a obhájit rovnocenné postavení České republiky v konkurenci ostatních evropských zemí. A to je vážná chyba, na kterou denně doplácíme. Jsme hrdý a samostatný národ, který nemá zapotřebí nechat si diktovat víc, než je nezbytně nutné a vztahuje se férově na všechny členské země. Ostatní si k nám dovolí jen tolik, kolik jim dovolíme my sami.
 
Nedopusťme, abychom nadále byli obětí evropské byrokracie, nesmyslných směrnic a nařízení, které z nás dělají občany druhé kategorie. Je v zájmu každého z nás, aby naše republika byla potravinově soběstačná, abychom nemuseli dovážet jedovaté potraviny ze zahraničí a naše vlastní zdroje decimovali. Nepřipusťme, abychom ukvapeným přijetím společné evropské měny přišli o naše úspory a naše životní úroveň se ještě více zhoršila. Nedovolme, aby z příkazu evropských orgánů proudili do naší země imigranti z třetích zemí. Ano, jedna z věcí, o níž se bude rozhodovat v orgánech EU, je, že ekonomičtí imigranti z Afriky či Asie, kteří v tisících proudí do Itálie, Francie i Španělska, budou organizovaně a rovnoměrně rozváženi do všech zemí EU, tedy i k nám.
 
Nechci, aby u nás na ulicích hořela auta a blond ženy si z důvodu vlastního bezpečí barvily vlasy na černo, jako je tomu ve Švédsku. Nechci, aby se naše města změnila v kriminalitou zmítaná ghetta jako se to stalo v Ženevě či Londýně. Máme svých starostí dost, máme svou zemi, své zákony a hlavně své rodiny. Nechci se bát o své děti, ani o svá vnoučata. Nelíbí se mi, co se o nás v zahraničí říká jen proto, aby se odvrátila pozornost od jiných problémů.
 
Jako člověk, nespokojený s tím, co se děje a hlavně s tím, co se může stát, bych to rád změnil, ale sám na to nestačím. Proto jsem stanul v čele kandidátky strany Republika, která bude usilovat o rovné, spravedlivé a hlavně bezpečné postavení naší země a našich občanů v Evropské unii. Kandidátka Republiky však není ani zdaleka jen o mně. Je o schopných a vyzrálých osobnostech, za nimiž jsou životní zkušenosti, úspěchy a výsledky jejich práce v mnoha respektovaných oborech. Jsou to osobnosti jazykově i odborně vybavené, hodnotově pevné, které se nebojí postavit za své názory a správnou věc.

 
Strana Republika je stranou pro slušné, schopné, podnikavé a sebevědomé občany, kteří chrání svá práva a svobody a respektují práva a svobody ostatních. Jsme stranou těch občanů, kteří dokážou převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, za svoji obec i stát a žijí v souladu s platnými zákony a hodnotami společnosti. Naši politiku určuje pět základních hodnot, které definují základní životní potřeby každého občana. Těmito hodnotami je PRÁVO, PRÁCE, RODINA, POŘÁDEK A ZDRAVÍ.
 
Jak už jsem psal, sami na to nestačíme. Proto Vás prosím o pomoc a podporu v nadcházejících volbách a budete-li chtít, tak samozřejmě i do budoucna.
 
Vážím si Vás a děkuji

Otto Chaloupka
předseda strany Republika

chaloupka@stranarepublika.cz
facebook.com/ottochaloupka
facebook.com/republika

Email Marketing Powered by MailChimp