Jak vymáhat škodu za nesprávný postup úřadu

18.03.2015 20:03
   
 

 

 
 

 

                                                      březen 2015        


 

Rádce 2.0

 

 
 

 

 

Radíme:

Jak vymáhat škodu za nesprávný postup úřadu

Vydal ve vašem případě úřad nezákonné rozhodnutí, protahoval řízení nebo byl nečinný? Můžete požadovat náhradu materiální i nemateriální škody.

Přečtěte si, jak v takovém případě postupovat.

 


 

Jak napsat:

Podnět k úřadu k vymáhání škody po úřednících

Nemusíte nechat vyplácení škody jen na státu. Můžete zefektivnit nástroj vymáhání škody - požadujte, aby odpovědnost za škodu nesl konkrétní úředník, který škodu způsobil.

Stáhněte si vzor podnětu k vymáhání škody po úřednících.

 


 

Obrátili se na nás:

3 nejzajímavější dotazy

Může starosta rozhodnout o přijetí zaměstnance obce?
Může, pokud se nejedná o úředníky. Obsazení pracovního místa v obci s náplní pomocných a manuálních prací členem zastupitelstva obce na základě rozhodnutí starosty je v souladu se zákonem.

Jak obec vybírá, komu prodá pozemek?
Obec by měla vybrat kandidáta, který nabízí nejvyšší cenu. Postup obce může přezkoumat Ministerstvo vnitra. Neúspěšní zájemci mohou též podat žalobu na neplatnost uzavřené kupní smlouvy.

Je možné vyhradit diskusi občanů na zastupitelstvu pevný čas?
Je možné vymezit na zasedání pevně daný diskusní blok, vedle toho však musí mít občané také možnost vyjádřit se ke každému z projednávaných bodů, a to ještě předtím, než o něm budou zastupitelé hlasovat.

 


 

Víte, že

Žalobce nemusí dokazovat přesnou výši škody za nesprávný postup úřadu

Ústavní soud na podzim roku 2014 rozhodl, že žalobce nemusí dokazovat přesnou výši škody, která mu vznikla kvůli nezákonnému rozhodnutí či nesprávnému úřednímu postupu. Pokud tedy například správní nebo soudní řízení trvá příliš dlouho a poškozený tak kupříkladu nemohl zahájit podnikání, čímž přišel o zisk, nebo jeho dlužník mezitím přišel o všechen majetek, postačí prokázat, že mu tím vznikla škoda. Jestliže není možné přesně určit a prokázat výši škody, musí náhradu stanovit soud podle spravedlivého uvážení.

Přečtěte si plné znění judikátu.

 

 

 

Pozor: Důležité změny v zákoně o EIA​

Již za pár dní začne platit novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Novela přináší spoustu změn a my nechceme, abyste se v tom ztratili, připravujeme proto pro vás přehledný manuál, na co si dát pozor.

Na co se dopředu připravit?

Důležitou změnou je, že spolkům již úřad o zahájených řízeních navazujících na proces EIA (např. územní, stavební) nedá vědět na základě žádosti o informování o zahajovaných řízeních. Musíte proto pravidelně sledovat úřední desku, abyste se o těchto řízeních dozvěděli. Na přihlášení však máte delší lhůtu - 30 dní.