Naše stávající vláda je spojena s kroky velmi asociálními a nekřesťanskými, s kroky, kdy se zhoršuje postavení lidí handicapovaných a těžce nemocných, lidí, kteří ztrácejí svou důstojnost. Naše vláda je spojena s velmi benevolentním postojem k hazardu (aspoň v počátcích svého vládnutí) a k prodeji alkoholu. Dodnes se potýkáme s následky tzv. metanolové aféry, kdy nebyl spotřebitel dostatečně ochráněn. A není dodnes.

 Tato naše stávající vláda zasévá mezi občany rozkol a zášť, strach a zlobu koncentrovanou na své bližní. Tím odpoutává pozornost od svých činů a rozhodnutí.

 Prosíme Vás, Vaše Svatosti, pomozte víře v České republice, pomozte nám k ní hledat cestu. Pojďme vést společně celospolečenskou diskusi o podobě vyrovnání s církví (s církvemi). A začněme tím, že nepřijmeme dar, který není darem, ale břemenem. Břemenem při směřování k duchovnímu rozměru, břemenem ve vytváření jiných hodnot, než které symbolizuje biblické "zlaté tele".
 Dokážeme-li to, možná i budeme vědět, co a proč slavit.

 

Marek ŘezankaMarek Řezanka