" KDO DŘÍV ZVEDNE RUKU"

12.10.2013 23:01

 

                      " KDO DŘÍV ZVEDNE RUKU"

 

Téměř všichni již registrujeme pojem ŠMEJDI nejen díky stejnojmennému filmu. Nedávno dostala jistá "šmejdská" společnost pokutu 2 miliony korun za klamání a nekalé praktiky. Nalákali důvěřivé občany na exkluzivní výhry. "KDO DŘÍV ZVEDNE RUKU, DOSTANE VÝHRU!" Ona výhra však byla podmíněna podpisem nevýhodné kupní smlouvy na předražené zboží (většinou pekáče, vařiče, přikrývky, apod.).

A v čem je s naší obcí podobnost čistě náhodná?

Také jsme "zvedali ruce" pro aquapark, abychom si i pod horami v letních dnech mohli zaplavat. Zatajeny nám však byly skutečnosti, že, za pro občany nevýhodných podmínek, obec prodá pozemky, na nichž se především bude konat obludná spekulativní výstavba vícepodlažních domů. Klamání a nekalé praktiky tak byly uplatněny na občany Čeladné.  Co jsme tedy "vyhráli" oním zvednutím rukou? Devastaci obce spekulativní výstavbou, navýšení hluku, výfukových plynů, apod. "Jak jste to mohli dopustit?" Ptají se právem všichni návštěvníci Čeladné, kteří zde kdysi rádi jezdili.

Čeladňané, začněme prosím využívat vzájemné komunikace, pravdivých informací, které se nám již dostávají na:

www.celadenskenazory.cz   , a také na :

celadensky-zpravodaj.webnode.cz

Nenechávejme se ohlupovat jednostranně účelovými informacemi.

Cituji pana Zdeňka Magnuska, od kterého si přečtěte článek "Bez názvu" právě na zmíněných www.celadenskenazory.cz. Píše, že tak nějak čekáme, že Lukša TO zas vezme, že musíme trpět obludnou výstavbu, a další úžasné věci. A já mu děkuji za to, že sdílí své názory, byť s nimi bytostně nelze souhlasit. Tak budeme znovu volit Pavola Lukšu, abychom trpěli jeho lžemi, arogancí a pohrdání občany? Kdo ještě v "přímém přenosu" starostenské lhaní neviděl, neměl by si nechat ujít pravidelný tyjátr zvaný Veřejné zastupitelstvo. Přijďme v co nejhojnějším počtu dne 10.10.2013 v 16.00 do jídelny školy. (Důstojnější místo v Čeladné nemáme.)

Budeme vyzývat pana Lukšu, jako již loni, aby se omluvil za svá lživá prohlášení v obecním cenzurovaném Čeladenském zpravodaji.Cenzuru umně zamaskoval pan Lukša pod "Zásady tématického zaměření a obsahu". Bravo. Pan Lukša nectí ani základní principy média veřejné služby. Občané se tak vůbec nedozví opoziční názory, na které mají právo.

Tak se stalo, že v posledním čísle zpravodaje byla dehonestována nevybíravým způsobem zastupitelka M.Chromčáková a s ní nařčeni i ostatní opoziční zastupitelé z nezodpovědnosti!

A pamatujete si, kterak pan Lukša "poděkoval" za práci zastupiteli B.Strausovi? Cituji:" Zastupitel B.Straus rezignoval ze zdravotních důvodů na mandát zastupitele obce. Pokud v jeho působení obecního zastupitele lze nalézt konstruktivní a smysluplné aktivity, pak za ně náleží panu B. Strausovi poděkování."

Dodnes, ač jsme p.Lukšu vyzvali my, občané na veřejném zastupitelstvu k omluvě, tak neučinil!

10.10. 2013 v 16.00 přijďme společně vymáhat omluvu pro dehonestované zastupitele, kteří NEZVEDAJÍ RUCE, jak Lukša pískne.

Nenechávejme již rozhodovat "O NÁS BEZ NÁS", aby pan Zdeněk Magnusek nemusel psát o tom, že MUSÍME TRPĚT.

Na shledanou na veřejném zastupitelstvu.

Gina Horylová

 

PS: omlovám se všem, že příspěvek byl uveřejněný až nyní, z důvodů poruchy PC. 

Lasty