Povedlo se Vám to? Ani omylem. Jen jste mi potvrdila, že máte nejen tragicky pomýlený názor, ale jste také mimořádně omezená, neinformovaná a fanaticky odmítající vidět širší souvislosti. Celá vaše takzvaná argumentace se nesla pouze v duchu citací rozsudků Evropského soudu pro lidská práva a názorů různých soudů a ombudsmanů v západních, islámem zamořených zemích. Ti možná rozhodli o tom, že zákaz šátků na školách je diskriminace, ale napadlo vás vůbec, jaké to mělo důsledky na skutečné životy skutečných lidí, kteří v těch zemích žijí? Napadlo vás vůbec někdy vystoupit z toho vašeho paralelního světa, kde jsou všichni zřejmě plní multikulturní lásky, jezdí na jednorožcích a společně směřují k zářivým unijním zítřkům?

Odpovím za vás. Ne, nenapadlo. Vy zcela očividně žijete zcela mimo realitu a odmítáte vidět jednoznačné souvislosti, které rozhodnutí jako to vaše měly a budou mít. Ve Švédsku, Nizozemsku, Francii, Belgii, Spojeném království a dalších evropských zemích si před pár desítkami let říkali nejspíš totéž, když k nim začaly přicházet první vlny muslimských imigrantů. Vždyť ten šátek ničemu nevadí, holčičky si chtějí uchovat svoje zvyklosti, nemůžeme jim v tom přece bránit. Jo, chápu, že to tak spousta lidí včetně vás vidí. Vykolíkovala jste si diskuzní prostor čistě na šátky a cokoliv mimo ně a co s nimi má souvislost prostě odmítáte. Nezajímá Vás, že ačkoli samotné povolení šátků možná nic tak hrozného není, tím výčet požadavků muslimské menšiny neskončí a nikdy neskončil.

Povzbuzeni jedním úspěchem se muslimové budou vždy snažit získat další práva. Po hidžábech přijdou mešity, po mešitách islámské školy. Obě tahle místa se následně stanou místy šíření tzv. „radikálního islámu“ (pojem vymyšlený západními vládami, neuznávaný žádnými skutečnými imámy). Kde myslíte, že se v Sýrii a Iráku vzaly ty tisícovky Evropanů? Myslíte, že se koukli na nějaké video na youtube, řekli si: „Jo, to je cool.“ a vyrazili vraždit nevěřící? Ne. Je prokázáno, že náborovými centry IS, který dle vás nemá zřejmě nic společného s islámem, byly právě mešity. Ten váš umírněný, neškodný islám zcela očividně existuje jen v hlavě vaší a vám podobných arabistů.

Jak ukazují zkušenosti např. ze Spojeného království, ani mešitami a islámskými školami roztahování islámu neskončí. Mládež je pro šíření této ideologie naprosto klíčová, takže dalším krokem je infiltrace škol sekulárních, kde se muslimové stávají často učiteli a řediteli. Pro vás by bylo jistě překvapením, že ve školách, kde muslimští učitelé získali většinu, byli ti nemuslimští rychle odejiti a dotyčné školy se transformovaly v demagogické nalejvárny islámské nenávisti vůči všemu západnímu.

Prozatím posledním krokem jsou snahy o zavedení práva šaríja, které podle vás s islámem zřejmě také nemá nic společného. V Británii existují silné tlaky na to, aby se zde žijící muslimové mohli legálně řídit svým středověkým právem, neslučitelným s hodnotami naší civilizace a naším pojetím lidských práv. A to mluvím o jeho legálním zavedení, nikoliv o tom, že v mnohých západních islámských enklávách (tzv. no-go zones/sharia zones) je místní muslimskou většinou reálně vymáháno.

Já moc dobře vím, že to, co zde píšu, se vám nelíbí, protože tím ničím vaší představu o dokonalém světě. Je třeba se ale oprostit od vašich vybájených multikulti fantazií a začít se zabývat fakty. Tedy tím, kam přívětivost vůči k islámu vede. Samotné šátky možná podřezávání krků nezpůsobí, ale určitě jsou oním pověstným prvním krokem, po kterém budou muslimové dle přísloví „S jídlem roste chuť“ chtít víc. A to už nás může bolet sakra hodně.

Povolení šátků na školách je mimo jiné také velice výmluvným gestem. Gestem přátelství vůči jedné z nejnebezpečnějších a nejnenávistnějších ideologií, které kdy strašily na téhle planetě. V diskuzi jsem vám položil dotaz, zda si dle vás svaté právo na svobodu vyznání zaslouží právní ochranu bez ohledu na to, co je ono vyznání zač. Vy jste předstírala, že otázce nerozumíte a po následné nápovědě, kdy jsem vám připomněl, že z jistých důvodů zakazujeme propagaci ideologie zvané nacismus (včetně jeho symbolů, jako např. hákový kříž), jste odmítla jakkoli argumentovat se slovy, že odmítáte srovnávat ideologii nacismu a náboženství islám, které vyznává 1,5 miliardy lidí. Proč? Nezmínila jste. Asi proto, že jste to řekla. Proto, že sama sebe považujete za něco víc než nás běžné lidi, kteří žijí mimo váš paralelní svět.

Islám toho má s nacismem pochopitelně společného mnoho, počínaje tím úplně nejdůležitějším – tedy fanatickou nenávistí ke všemu, co k němu nepatří. Tak jako nacismus nenáviděl a chtěl sprovodit ze světa všechny Židy, Slovany, homosexuály, postižené a další skupiny obyvatel, islám hlásá to samé vůči všem nevěřícím (kafírům). Židé a křesťané, tzv. „lid knihy“ mají možnost se vykoupit placením daně zvané džizja. Ostatní vyznání mají smůlu, na ty čeká akorát smrt. Tak alespoň hovoří svaté texty islámu a fakt, že většina muslimů je aktivně nepraktikuje, nic nemění na zločinnosti oné ideologie. Většina německých příznivců Hitlera taky osobně nezavírala Židy do plynových komor.

Vaším rozhodnutím chráníte právě tuto nenávistnou ideologii. Pokud mi nevěříte, zkuste si přečíst korán. A pokud mermomocí chcete řešit pouze šátky, tak se zkuste zamyslet nad osudem dívek, které jsou svými muslimskými rodiči nuceny nosit šátek už od útlého dětství, aby si takzvaně zvykly. Už od dětství je rodiče balí do hadrů a hustí jim do hlavy, že je to pro jejich dobro. V dospělosti jsou již zcela zmanipulované a snad i doopravdy věří, že šátek je bezva, přestože kvůli němu logicky zažívají sociální izolaci a nemají možnost si najít kamarády. Uvěří, že okolní společnost je zvrácená a ony jsou ty vyvolené. Jen kvůli tomu, že je nikdo neochránil od jejich fanatických rodičů. Kde se bijete za jejich právo na svobodnou volbu? Za jejich právo na normální život s vrstevníky? Zákaz šátku v českých školách by je od tohoto osudu mohl ochránit. Ale když jsem viděl, jaký úsměv se vám rozlil na tváři, když jste nám na oné přednášce ukazovala fotky se zašátkovanými desetiletými školačkami, tak je mi jasné, že je vám to očividně jedno.

Je mi z vás špatně.

Petr ILL