Historika rozčílila demagogie katolíků. Obsáhle popsal, kolik mají na rukou krve !

22.02.2014 18:19

Historik Jan Hrdina se pokusil shrnout a uvést na pravou míru některá tvrzení o katolické církvi. Vyhraňuje se vůči Radomíru Malému, jehož výklad dějin považuje Hrdina za manipulativní, demagogický a zavádějící. Prý je to snaha vychválit katolickou církev. Hrdina se konkrétně vyjadřuje k problematice rovnoprávnosti žen, křížových výprav nebo představě o „krvavé katolické víře“.

Historika rozčílila demagogie katolíků. Obsáhle popsal, kolik mají na rukou krve
Foto: tan
Popisek: Historik a publicista Jan Hrdina

Malý tvrdí, že právě křesťanství zrovnoprávnilo ženy s muži a dokládá to výrokem sv. Pavla. Hrdina ale mluví jinak: „Opak je pravdou. Bylo to právě křesťanství, reprezentované především katolickou církví, která ženám vymezila maximálně podřadné postavení ve společnosti.“

Pravý obraz postavení ženy v křesťanské společnosti: Věřím, že v ženě má počátek zlo

Hrdina připomíná, že ženy byly a priori považovány za hříšné. „Sv. Ambrož na adresu žen řekl: ‚Věřím, že v ženě má počátek zlo a skrze ni počala lež.‘ To je pravý obraz postavení ženy v křesťanské společnosti, jak ji hned na počátku definovali katolické autority,“ uvádí Hrdina. V dalších případech byla žena označována za nedokonalého člověka nebo nepodařeného muže.

 

Za holou historickou skutečnost pak Hrdina považuje hony na čarodějnice, kdy byly tisíce žen mučeny a zabíjeny.

Do protikladu hrdina staví keltskou civilizaci, kde byla žena s muži naprosto rovnoprávná. Mohla být duchovní i společenskou autoritou, mohla svobodně žít i bojovat.

Křížových výprav se účastnili vrazi, lupiči a žoldáci, kteří na své cestě vraždili i křesťany

Radomír Malý také uvedl, že křižácké výpravy byly obrannými válkami před mohamedánskou agresí. „Takový výrok bych možná očekával od večerního studenta katolické školy, ale ne od někoho, kdo se označuje za historika. Roku 1095 vyhlásil papež Urban II. první tzv. křížovou výpravu proti nevěřícím na východě. Každému, kdo přijme znamení kříže, slíbil věčnou blaženost a navíc prominutí všech pozemských hříchů,“ vysvětluje Hrdina.

Do tažení se tak zapojili vrazi, lupiči, žoldáci a násilníci. Všem bylo reálně odpuštěno. V té době žili v Jeruzalémě, který byl cílem výpravy, vedle sebe lidé víry židovské, křesťanské i muslimské. Po dobytí města roku 1099 byli všichni bez rozdílu povražděni. „Násilný vpád křižáků do svébytného světa Předního Východu, trvající necelých 200 let, zasel v této zemi nenávist vůči křesťanům tak silně, že se s jeho důsledky potýkáme dodnes,“ dodal Hrdina.

Žádná jiná organizace nemá na rukou tolik krve a ničení jako právě katolická církev

Podle Hrdiny se v dějinách nenajde jiná organizace, která by měla na rukou tolik krve a ničení jako právě katolická církev. Ničila památky starověkých kultur, antické spisy s myšlenkami filozofů, matematiků a dalších myslitelů. Kláštery sice některé antické vědomosti uchránily, ale byla to jen kapka v moři.

Svatá válka byla považována za vynález muslimů, ale přišel s ní už sv. Augustin ve čtvrtém století. Karel Veliký, velký křesťanský panovník, nabízel pohanským Sasům a Bavorům křest, anebo smrt. Podobně si katolíci počínali i po objevení Ameriky – vraždění, popravy a násilné křty. Likvidace původních kultur.

Upalování bylo velice promyšlené usmrcování. Protože bylo zapovězeno prolévat krev křesťanů, sahalo se k ohni a dalším způsobům, jak zabít bez kapky krve. Katolická inkvizice toto „umění“ dovedla k dokonalosti.