Exekuce: Občanský aktivista vytáhl číslo, ze kterého přechází zrak

04.07.2013 00:18

JINÝMA OČIMA Pan Jiří Bezděk se rozhodl začít bojovat proti nastavenému systému exekucí v Česku. Již v minulosti ParlamentníListy.cz informovaly o tom, že vyzývá všechny lidi zasažené exekucí, aby se postavili proti bezpráví tzv. domobranou. Ta nevyzývá k násilí, ale spočívá v tlaku na změnu zákonů. A ten tlak sílí.

Autor: Hans Štembera
Popisek: Odznak soudního exekutora
3.7.2013 12:18
 
 

„Doufáme, že bude již jen otázkou dnů, než se naše stížnost dostane k Ústavnímu soudu. Věříme, že se pak podaří prosadit i změnu zákona, který v Česku ničí tisíce lidí,“ řekl Petr Bezděk ParlamentnímListům.cz.

Jak dodal, podklady k ústavní stížnosti spojené s návrhem na zrušení zákona o exekucích (č. 120/2001 Sb., exekuční řád) jsou již zpracovávány advokátem. Je tedy na čase s nimi blíže seznámit i veřejnost, i když stále, prý ze strategických důvodů, zatím ne kompletně. (Více ZDE.)

Nedbalostní přístup úřadů i ministrů již od roku 2001

„Je třeba mimo jiné upozornit na důležitá fakta pro zrušení exekučního řádu, která jsou dost podstatná pro odhalení nedbalostního přístupu odpovědných úřadů a ministrů od doby přijetí zmiňovaného zákona v roce 2001,“ uvádí na webu, který pro boj s exekucemi Jiří Bezděk založil. Jak připomíná, jsou na něm v rubrice Exekuční neřád zveřejněné veškeré podklady, počítá se s tím, že by tam mělo být uvedené také rozhodnutí Ústavního soudu.

„V tuto chvíli tam může každý, kdo má zájem, najít odpovědi některých kompetentních složek státu a Exekutorské komory na žádosti o informace týkající se exekucí,“ podotkl Bezděk.

Podle jeho shrnutí úřady zanedbávají svoji činnost, neboť vůbec nesledují toto důležité odvětví pro ekonomiku ČR. Tím odvětvím má na mysli exekuce - vzhledem k objemům financí, které se v nich pohybují.

Činnost exekutorů není kontrolována

Přitom jak Jiří Bezděk dále konstatuje, na položené otázky směrem k odpovědným úřadům většina z nich prý neodpověděla buď  vůbec nebo jen neúplně. „Je navíc zcela zřejmé, že činnost exekutorů takto není nijak kontrolována. Ministerstvo spravedlnosti, které má dohled jak nad soudy, tak nad exekutory, nemá ani celkový přehled o kárných řízeních vedených proti exekutorům. Ze zákona, tedy z exekučního řádu, je tedy svěřena odpovědnost do rukou samotných exekutorů, přičemž ze stavovských předpisů, které si pro svoji činnost vytváří, se k ničemu nezavazují a jak sama Exekutorská komora ve své informaci uvádí: ‚nemá povinnost‘. Toto její tvrzení poukazuje jak na zanedbání kontrolní činnosti Ministerstva spravedlnosti, tak i na rozpor s exekučním řádem, který jim ale tuto povinnost ukládá,“ vysvětluje názor, který by měl posoudit Ústavní soud, člověk bojující proti exekucím u nás.

 

A vysvětluje i to, proč by se mělo na exekuce nahlížet jako na důležité odvětví české ekonomiky. „Z tabulky o počtu exekucí, kterou lze najít na stránkách Exekutorské komory, je zřejmé, že za posledních 5 let se počet exekucí u nás téměř zdvojnásobil. Dosahuje míry téměř jednoho milionu exekučních řízení za rok. Z tabulky je rovněž patrné, že k tomuto nárůstu došlo v roce 2009, tedy na počátku ekonomické krize. Přitom počet exekucí ukončených zastavením se řádově pohybuje jen v 10 procentech, v posledních letech ještě níže,“ popsal ParlamentnímListům.cz Bezděk.

Někdy je exekuce zastavena, ale…

Důvody zastavení exekuce známy často nejsou. Neví se, zda je exekuce zastavená pro nemajetnost či kvůli protizákonnému a neoprávněnému vedení, nebo kvůli nemožnosti dlužníka najít a něco z něj vymoci. Například v roce 2007 bylo takových případů jen 3 procenta z objemu nařízených exekučních příkazů, v roce 2008 již pouhé 1 procento. Znamená to, že exekutoři vymůžou částku téměř vždy, a to i na lidech, kteří jsou nemajetní.

A pozvolna tím spějeme k přímé souvislosti s českou ekonomikou, na kterou Jiří Bezděk upozorňuje. Souhrnný počet exekucí v ČR za období 2001 až 2012 je 5 153 112 (ano, přes pět milionů!). Z nich bylo zastaveno za jedenáct let 444 567 exekucí (ovšem bez uvedení toho, zda se částku nebo její podíl podařilo vymoci či nikoli).

Exekuce blokují českou ekonomiku, blokovaný majetek dosahuje bilionů korun

„Exekuce tedy blokují ekonomický chod a mají výrazný vliv na národní hospodářství. Jen pro obrázek. Při průměrné částce za jedno exekuční řízení ve výši 20 tisíc korun (většinou z dlužné částky v řádu několika set korun), se jedná o celkovou sumu 9,4 miliard korun. V celkovém počtu 4.708.545 k dnešnímu stavu vedených exekucí mluvíme tedy o blokovaném majetku v bilionech korun,“  shrnul Jiří Bezděk na závěr, s připomínkou toho, že HDP naší republiky za 1. kvartál roku 2013 přitom činí 953,9 miliard korun.

Bez zajímavosti není ani fakt, že stovky milionů korun, které se prostřednictvím exekucí z Čechů vymůžou, končí pak na účtech různých inkasních společností registrovaných v daňových rájích. Je tak vysoce pravděpodobné, že státu unikají nemalé daňové výnosy z tohoto pohádkového byznysu.

Vymáhané peníze často navíc končí v daňových rájích, nikoli v ČR

Jak upozornil letos v květnu deník Právo, v daňových rájích registrované firmy skupují totiž kdejaké pohledávky, za černé jízdy i ty od zkrachovalých bank. Přebírají i dluhy z předražených půjček.

 

Právo si proto nechalo udělat i detailnější analýzu. Vyplynulo z ní, že bohaté výnosy z pohledávek rýžují zhruba dvě desítky doslova „zlatokopeckých“ sítí, které v ČR nemají ani kontaktní kanceláře. Nechávají se jen zastupovat advokáty, jejichž jménem se pak točí automatizovaný proces žalob. Výnosy, přiklepnuté soudy a vymožené i exekučně, pak inkasují firmy registrované v zemích, kam se běžně ulévají peníze před finančními úřady.

Byznys takto kvete přibližně od roku 2007. Ústečtí soudci odhadli, že v něm skupovači pohledávek utrží stovky milionů korun za rok. Od roku 2008, kdy počet automatizovaných žalob na menší dluhy začal prudce růst, tak může jít skutečně celkově o miliardy korun. Přesněji ani orientačně to ale nikdo neví, byť se jedná o tak velký kolotoč peněz, který státu přímo před očima roztáčejí firmy z daňových rájů.

Každých pět minut se zrodí jedna nová exekuce?

S velmi nepříjemným postihem formou exekuce (kdy je zablokován majetek, plat i bankovní účty a další případné finanční zdroje) se setkal během svého života každý desátý Čech, včetně kojenců i důchodců (ti mají bezmála v sedmdesáti tisících případech obstavené důchody právě kvůli exekuci). Denně je u nás nařízeno 2000 dalších exekučních příkazů. Pokud se přepočte toto číslo na 24 hodin denně, vychází to tak, že každých pět minut se zrodí další exekuce…