EVANGELII GAUDIUM

17.03.2014 14:52

Následné řádky v současné formě kapitalismu nenapsal žádný revoluční levičák, kterého může pravice obvinit ze šíření zločinných myšlenek, nýbrž hlava posvěcená, papež FRANTIŠEK ve své encyklice EVANGELII GAUDIUM : " Sama lidská bytost je dnes považována za konzumní zboží, které lze použít a posléze vyhodit. Zavedli jsme "skartační" kulturu, která je dokonce prosazována. Nejde už jen o fenomén VYKOŘISŤOVÁNÍ a ÚTLAKU, ale o něco nového - VYŘAZOVÁNÍ! Vyřazováním je zasažena příslušnost ke společnosti, ve které žijeme, u samotného kořene, poněvadž spodina, periferie, bezmocnost není v ní, ale mimo ni. VYŘAZOVANÍ lidé nepředstavují tedy VYKOŘISŤOVANÉ, nýbrž ODPADKY, ZBYTKY !!!" Čeladňané, tento mafiánský kapitalismus vyžaduje generální změny. Ty však shora nečekejme, věřím, že jsme již pochopili, že náprava musí přijít zdola. Je to jen na nás, jak dlouho budeme respektovat stále se měnící zákoník práce, omezující stále víc práva zaměstnanců, potlačující role odborů prohlubováním nerovností, vedoucích zaměstnance do ponižujícího a ochromujícího předklonu před zaměstnavatelem. Pokud se nezačneme sdružovat a efektivně bránit, staneme se výše zmíněnými ODPADKY, ZBYTKY

Gina Horylová