Demagogie

09.12.2013 19:01
 

 

Chodit na veřejná zasedání obecního zastupitelstva je pro nezaujatého, ale pozorného občana velmi poučné. Uspořádání stolů zastupitelů je ve tvaru písmene U. V čele sedí pětičlenná rada, z níž tři členové jsou „téměř neviditelní “, na rozdíl od pana starosty, který komentuje snad každou větu, kterou vysloví buď zastupitelé nebo občané. Prostě poslední slovo musí být jeho.
Na pravé straně od stolu radních sedí koaliční zastupitelé, jejichž integritu narušuje jeden opoziční zastupitel. U koaličních zastupitelů to vypadá tak, jako by měli – mimo jednoho zákaz účastnit se diskuze.
V diskuzi jsou často zástupci opozice i řada diskutujících občanů nazýváni jedním z koaličních zastupitelů demagogy. Zde dochází zjevně ke zmatení pojmů. Proto je vhodné si o tomto pojmu říci více.
Význam slova demagogie a používané techniky k dosažení potřebných cílů.
Slovo demagogie (pochází z řeckého základu – lid, vůdce ) znamená v moderní době působivé a klamné řečnické vystupování, využívané k získání vlivu, politické podpory a moci. Místo věcného zdůvodňování jsou používány různé slovní manipulace, působící hlavně na předsudky a emoce posluchačů, k čemuž slouží polopravdy, překroucené argumenty, logické klamy, falešné sliby, vyvolávání strachu a podobně. Všechny tyto prvky v projevu demagoga jsou podřízeny jedinému cíli, a to k přesvědčení, že tento člověk je ten pravý, který ví všechno nejlépe.
Demagog je původně politický vůdce, který se opírá o podporu lidu proti aristokracii. Ve starých Athénách to byl pro Perikla ještě čestný titul, ale už Thúkydidés ( asi 399 př.n.l.) užívá o Kleónovi toto označení pejorativně, v současném významu demagogického politika.

„ Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda a to lidem,o nichž si myslí, že to jsou hlupáci“
H.L. Mencken

Z písemných dokladů ze zasedání zastupitelstva, v mnoha případech podpořených videonahrávkami je celá řada praktických příkladů, z nichž některé postupně uvedu .

Bohuslav Straus

Převzato z čeladenských názorů