Co se děje v ČR?!

31.05.2014 19:04

   
Orley Clark Ashenfelter profesor ekonomie na
Princeton University v USA byl hostem pořadu ČT24.


Na otázku, zda má Česko
přistoupit do měnové
unie a přijmout Euro odpověděl:
"Tuto otázku jsem včera diskutoval s několika
ekonomy a shodli jsme se na tom, že přijde doba, kdy
bude vhodné, aby Česká republika přijala
Euro, ale dokud se situace nezharmonizuje, zvláště co se týče
mezd, tak bychom to měli brát velice pomalu." V jiné části
rozhovoru, kde se věnuje rozvíjejícím se ekonomikám, například
Čína a Indie, kde od roku 2007 sledujeme
výrazný nárůst platů oproti nedávné
historii, kdy tyto země patřily k chudým
oblastem s lacinou pracovní silou, reagoval profesor Ashenfelter slovy: "Mzda
nemá být regulovaná a má odrážet trh..." a dále: "Meziroční
růst platů o 2,5 až 3,5%
je běžný růst normální
rozvinuté země"V ČR byla, jen pro
srovnání, minimální mzda regulována státem od roku 2006 na úrovni 8000 CZK
brutto měsíčně,
až po pádu kriminální vlády ODS a TOP09 byla minimální mzda navýšena po 7
letech o 500 CZK brutto měsíčně.

Kde je tedy Česká republika?
Nikde. Česko vzhledem k regulaci platů nepatří
ani mezi rozvojové, ani mezi rozvinuté ekonomiky světa.
Mzdová brzda, prosazovaná kriminálními vládami ODS a TOP09 a podporovaná i umělou
opozicí ČSSD, dostává Česko
do propadu až strmého pádu jak ekonomiky státu, tak hospodářských
výsledků korporací i malých firem,
které zaznamenávají dlouhodobý pokles tržeb a tudíž i zisků napříč podnikatelským
spektrem v České republice. Motivace českých
občanů pro práci je
minimální. Češi pracují ve srovnání s občany
západních zemí mnohém déle, pokud jde o délku pracovní doby, ale vydělávají
zhruba o 50 až 75% méně, než jejich kolegové v zemích jako je například
Německo, Švédsko, nebo Holandsko či
Rakousko.

Platy Čechů nestačí na pokrytí nákladů spojených s bydlením, tedy předražené energie a vody a samotný čistý nájem a drastické zvyšování cen
potravin dostávají
české
pracující do situace, kdy poslední týden nemají mnohé rodiny, tím více
jednotlivci na jídlo. P
ředluženost,
která je sledovatelná nap
říklad
u švédských ob
čanů, ale v Česku na rozdíl od Švédska vzniká u
pracujících ob
čanů. Ve Švédsku předluženost u pracujících lidí zpravidla
nevzniká. Alarmující fakt, že lidé, kte
ří pracují 12 měsíců v roce a nemají na jídlo a nájemné, však
nep
řiměl k analýze a rozhodnutím o řešení ani nastupující vládu ČSSD a ANO s KDU-ČSL a jejich vyjádření o budoucích krocích této vlády ani
nenasv
ědčují tomu, že by tato vláda byla ochotna
cokoliv m
ěnit.

Vedle poklesu reálné mzdy s ohledem na raketový nárůst cen potravin a bydlení, je druhou příčinou brzkého pádu Česka do propasti také fakt, že v Česku od roku 2001 funguje systém vymáhání
pohledávek prost
řednictvím
komer
čních exekutorů, kteří vymáhají dluhy na spotřebitelích na zisk a odměny komerčních exekutorů dosahují až dvacetinásobku samotného dluhu
a k tomu p
řistupují desetitisícové odměny advokátů a lichvářské sankční úroky dosahující až 0,02% z dlužné částky denně!

Státem nezakázaná a zákonem nedefinovaná
lichva a existence sv
ětové
právní rarity - komer
čních
exekutor
ů, srazily na samé dno společnosti již jeden milion českých
ob
čanů. Tito
lidé nemají šanci ani najít práci, protože zam
ěstnavatelé nechtě
riskovat, že jejich zam
ěstnanec skončí po prvním měsíci po
p
řikázání pohledávky srážkou z platu, protože
v
Česku je nezabavitelné existenční minimum nedokonale definované a povinní nejsou zákonem chráněni. Ve většině případůčástka existenčního nezabavitelného minima nestačí na pokrytí nákladů bydlení
a na nákup nezbytných potravin a hygienických pot
řeb. Tím se dostává desetina občanůČeské republiky díky exekučnímu systému pod úroveňČíny a
Indie.

Jediná pouhá exekuce může
ve stávajícím stavu způsobit trvalý pád jedince i domácnosti,
protože v Česku na rozdíl od všech ostatních zemí, je
zákonem povoleno provádět exekuce všemi způsoby
naráz a není definováno nezabavitelné existenční minimum a
není dostatečně chráněno.Je
třeba janě definovat částky,
které člověk reálně potřebuje
k žití v jeho konkrétní situaci a s ohledem na skutečné
náklady života a ceny potravin, léků a hygienických
potřeb i ne ceny energií a bydlení.

Dluh a jeho vymáhání
se staly v
Česku velkým byznysem pro 155 komerční exekutorů. Dluhy a jejich vymáhání mají v Česku absolutní přednost před osobním rozvojem člověka, ale i před jeho zdravím a dokonce životem. Stát nebere ohled na potřeby
povinného a zákony pouze upravují procesy zabavování platů,
obsahů bankovních kont, movitého a nemovitého
majetku a to je možné provádět vše naráz, což pochopitelně zastaví
život člověka, který během
jediného měsíce přijde o veškeré
příjmy, finanční rezervy i o
své spotřebiče, nábytek a
mnohdy i o byt, čidům. Podnikatelům
jsou zabavovány prostředky k jejich podnikání -§ 322 Občanského
soudního řádu spolu s judikáty nikterak nechrání
povinného před exekucí a umožňuje
exekutorům zabavovat vše, včetně počítačů,
tiskáren, mobilů a ostatních předmětů,
bez nichž není možné podnikat a dále vydělávat. Člověk
po exekuci v Česku je doslova ochromen a dostává se
následně během nejbližší doby do hluboké a dlouhodobé platební neschopnosti. Jediná exekuce zaviní další platební neschopnost a další dluhy a další exekuce.

Prezident
Zeman opovrhl žádostí o milost člověku, který měl
20 exekucí, což podle Zemana svědčí o špatném
charakteru člověka. Nikterak však
Zeman nešetřil, jak se ke dvaceti exekucím onen občan
vlastně dostal a žádost o milost odmítl.

Milion občanůČR žije v šedé ekonomice, protože nemají
jinou možnost a zákon a stát jim negarantuje p
řežití v případě exekučních srážek a zabavování majetku. Roste počet lidí
bez domova, roste po
čet sebevražd až na 1600 mrtvých ročně. Nic z toho za celou dobu nealarmuje ani
jediného politika s výjimkou odstran
ěných
politik
ůČSSD Tejce a Haška, kteří jsou momentálně mimo veškeré
funkce po vyprovokované sch
ůzce právě se Zemanem. Nic není náhoda, ani jmenování Chovance ministrem
vnitra, toho Chovance, který má
čilé
styky s JUDr. Blažkem, bývalým ministrem spravedlnosti a manželem exekutorky
JUDr. Blažkové -realitní byznysmenky. Napojení na exekutorskou lobby a snaha o
ovládnutí ministerstva vnitra po odstran
ění loutky Kubiceho, jsou již dnes všem
známá fakta.
Úmysl
sražení České republiky na ekonomické dno, je jasně viditelný
a jasně viditelní iniciátoři
Zeman, Blažek, Chovanec a spol. Jsou zatím bohužel u moci a téměř v počátku funkčních období, což
znamená nepříznivý vývoj Česka,
pokud nedojde k odchodu Zemana a přestavění
nově nastupující vlády.

Zatím dlouhodobě ubývá klientů bank, klesají tržby podnikatelůma korporacím a stát je ochromen předchozí kriminální vládou, která kradla
nejen ze státního rozpo
čtu
ČR, ale defraudovala i dotace z EU
miliardových sumách za pouhých 7 let vlády. Zm
ěna je v nedohlednu a to vnímají jak
investo
řiv České republice, tak i banky a orgány
vedení Evropské unie
.
Množí se stížnosti českých občanů na
Českou republiku. Je jen otázkou času,
kdy Evropě dojde trpělivost a na
základě vysokého nátlaku bank a korporací,

bude muset EU v ČR
tvrdě zasáhnout proti současným
konkrétním politikům včetně Miloše
Zemana.

Nápadné spojení osob Zemana a Klause, kolegů bývalého komunistického prognostického ústavu a
dnešní PPF Group, která pomalu a nenápadně
skupuje média, sdělovací a komunikační prostředky, obchodní společnosti,
bankovní domy, splátkové spole
čnosti,
vymáhací spole
čnosti a v poslední době i nemovitostí, nám dává jasný obraz toho, co se v Česku vlastně děje.

ČNB intervenuje po schůzkách s lidmi kolem PPF Group a podhodnocuje
korunu v
ůči Euru, čímž zvyšuje ceny veškerého zboží. Současně se chystá zvýšení úroků hypoték, což zastaví prodej
nemovitostí soukromými osobami a po delší době
srazí ceny nemovitostí na cenové dno. V tom
okamžiku p
řijde spásná PPF Group a založí novou společnost, která skoupí většinu nájemného bydlení v ČR. Co se bude dít dále je jasné. Nárůst cen nájmů za současného nulového vývoje cen a za současného posílení pozic komerčních exekutorů.

EU má vážné obavy o vývoj situace v ČR
a ve spolupráci s agenturami, které monitorují napojení českých
politiků na PPF Group a jasně viditelné
kroky ČNB a vlády, sestavují katastrofický scénář vývoje
v ČR. Počítá se s pádem
většiny občanůČeska
vlivem exekucí na samé dno a následné masové sociální nepokoje. Tyto nepokoje
budou založeny na zoufalé situaci lidí a stále stoupající počet
obětí českých komerčních
exekutorů a monopolnímu prostředí
na všech trzích v Česku budou mít za následek násilné řešení
širokou vrstvou české veřejnosti. Bezpečnost
uvnitř Evropské unie může
být narušena násilnými nepokoji českých občanů a
EU se tak oprávněně obává, že
politika České republiky a její dnešní politické
reprezentace, povede k destabilizaci jednak ekonomiky a jednak bezpečnosti
v centrální oblasti EU. Důrazné kroky jsou tak potřebné
a zdůvodnitelné a současná
politická reprezentace v Česku musí se zásahem zvenčí
počítat na 100%, protože ohrožuje jak
konkurenceschopnost trhu, tak ekonomiku státu a podnikatelské sféry, tak i
bezpečnost. Vše co v ČR
vydělává, se dostává do majetku jediné společnosti
PPF Group, jejíž majetek je původně ukradeným
ziskem velké privatizace firem bývalé ČSSR. PPF Group
založili v roce 1991 agenti bývalé Státní bezpečnosti, v čele
s Milošem Zemanem a Václavem Klausem, kteří prošli v ČR
všemi nejvyššími funkcemi ve státě a zanechali za
sebou vykradený, zchudlý stát a bezmocné občany na úrovni
rozvojových zemí. Titíž agenti vycvičili právě dva
politiky - pravicového a levicového - tedy Klause a Zemana. Titíž agenti StB
založili v témže roce umělou opozici bývalé předlistopadové
KSČ - ODS a ČSSD.

Proto se nyní lidé kolem, PPF Group snaží nalézat prostředkya
důvody k postupné likvidaci nezávislých osob
v rámci těchto stran - likvidace Haška a Tejce.
Proto se snaží vyprodukovat problém u osob v nezávislé ANO, která je spolu s těmi
seriozními sociálními demokraty, nebezpečím pro mafii
PPF Group.