Cesty, které nepovedou přes (polo)přímou demokracii budou vždy slepé a zkázou.

09.12.2013 19:27
 

 V diskusích o sociálním státu horují liberálové pro jeho likvidaci a často při tom argumentují starým čínským příslovím:"Dej někomu rybu a nasytíš jej na den.Nauč ho rybařit a nasytíš jej po celý život".Tou rybou denně myslí samozřejmě sociální dávky, rybařením pak podnikání či jinou ekonomickou aktivitu. Na první pohled to zní moudře - řeší se samotný kořen problému a místo závislosti na sociálních dávkách se nabízí svoboda. Problém je však v tom, že zdánlivá moudrost stává se nejapnou "knížecí radou". V pokročilém vlastnickém systému, jakým moderní kapitalismus bezesporu je, je dovednost rybaření sama o sobě k ničemu, protože jak ryby, tak i rybníky již někomu patří. A hladový si prostě nemůže pro nasycení nalovit, aniž by se dostal do konfliktu se zákonem. Ta zdánlivě moudrá rada tak nakonec není nic jiného, než elegantní logický klam, kterak přenésti odpovědnost na oběti a zamaskovat skutečnost, že v kapitalismu z podstaty věci nemohou mít všichni rovné příležitosti a nevlastníci jsou vždy v té či oné podobě závislými na vlastnících. KAPITALISMUS PRO SVÉ FUNGOVÁNÍ VYLUČUJE EXISTENCI DEMOKRACIE! Aby se to přísloví mohlo stát opět moudrou radou, bude si lidstvo muset najít buď novou planetu s dostatkem ryb a rybníků, které nebudou nikomu patřit, a kde si bude moci ryby nachytat každý, kdo se naučí rybařit, nebo stávající rybníky vyvlastnit. A protože nic z toho není na pořadu dne, je na čase přestat žvanit o ekonomické svobodě jednotlivce a začít hledat způsob, jak lidi nasytit bez toho, aby se ze všech stali rybáři a prali spolu o místa u rybníků. V dobách bezprecedentní nadprodukce a bohatství to není problém zdrojů, ale pouze a jen problém mentální a etický. Žádní diktátoři,vlády pevné ruky, ani žádné "ismy" nás nespasí. Život a odpovědnost musíme vzít do vlastních rukou, to za nás nikdo jiný neudělá! Cesty, které nepovedou přes (polo)přímou demokracii budou vždy slepé a naší zkázou. Prvním krokem na této cestě ke skutečné svobodě a demokracii je OBECNÉ REFERENDUM - všelidové hlasování, za shodných podmínek, které platí pro volby-také všelidové hlasování. Gina Horilová

Převzato z čeladenských názorů.