Čeladňané pamatujete ?

20.05.2014 22:00

Čeladňané, pamatujete? Právě těmito slovy vítala jsem na jaře 2012 PhDr. Milana Valacha v Čeladné.Milan Valach přijal tehdy pozvání do naší vesnice a v hospůdce Kněhyně mohli jsme se od něj - učitele dozvědět spoustu informací nejen o skutečné (tedy přímé, polopřímé) demokracii. Čínské staré moudro v nadpisu uvedené nevnímá učitele jako někoho, kdo nás vodí za ruku a říká, co máme dělat a co ne. Opravdový učitel je jako zrcadlo, které odráží žákovu nejniternější podstatu. A tou je svoboda. Nejsme totiž svobodni, bojíme-li se třeba jen projevit vlastní názor, který jaksi upozorňuje na lži vedení (obce, města, státu,..) Za rok, tedy na jaře 2013 měli jsme možnost naslouchat přednášce Doc. Ilony Švihlíkové. Jakou jsem měla radost, že jsem tuto výjimečnou dámu nemusela již představovat, nýbrž mezi námi "jen" přivítat. My, občané, udělali jsme za ten jeden rok velký pokrok. Začali jsme se zajímat o náš společný VEŘEJNÝ PROSTOR, zjišťujeme si,za vydatné pomoci internetu, pravdivé informace (také dík Britským Listům). Sdílíme společně informace zde, na www.celadenskenazory.cz a také na celadensky-zpravodaj.webnode.cz, neboť cenzura námi placeného veřejnoprávního média naší obce zvaného"Čeladenský zpravodaj", umně skryta pod :"Zásady tématického zaměření a obsahu", nám sdílení našich názorů neumožňuje. Pochopili jsme, že naše zájmy nebude hájit nikdo jiný, než my sami. Mnozí z nás se již přestali bát čelit lžím vedení obce, zastáváme se jeden druhého, atp. Vážení občané Čeladné, vzpomeňme společně na našeho velkého učitele PhDr.Milana Valacha, který nás nečekaně 18.5.2013 opustil. Děkujeme Ti, Milane Valachu, že jsme mohli být Tvými žáky. Děkujeme za Tvou rozsáhlou publikační a přednáškovou činnost, z kterých máme možnost stále čerpat a zůstat Tvými pilnými žáky i nadále. Gina