"Čeladná je mrtvá"

14.04.2014 15:19

"Čeladná je mrtvá", dostalo se z druhé strany "drátu" k mým uším. Oslovila jsem totiž právního zástupce, aby mě zastupoval ve věci trestního oznámení pro šíření pomluvy a poplašné zprávy, zneužití pravomoci veřejného činitele, atp. (viz níže). Než jsme přistoupili k pracovnímu dialogu, bylo nutno unést ještě advokátův dovětek:"Jen bloud v Čeladné ještě bydlí, a ten nejhloupější tam teprve staví". V tu chvíli jsem si vybavila, kterak jsem před pár lety na veřejném zastupitelstvu hovořila obdobnou rétorikou:"Tam, kde jsou lidé rozděleni, obec umírá". A dnes slyším "Čeladná je mrtvá". Kdo ji ale cíleně kropí MRTVOU VODOU ? Kdo nás stále obelhává? Kdo tedy vlastně rozděluje obyvatele na dva tábory? My a ONI? Tak nějak to všichni víme, ale mlčíme. Stejně jako v nedávno uvedené premiéře filmu FAIR PLAY o státem řízeném dopingu. Zvěrstvo, o kterém TAK NĚJAK všichni věděli, a TAK NĚJAK všichni mlčeli. NEKONEČNÉ NEŘEŠENÍ!!! A klidně mi vyčítejte bojovnost. Kdo z Vás, Čeladňané, by si však nechal líbit následnou snůšku lží? Chodili byste s takovým "starostenským lejnem" na hlavě, neb byste konečně pochopili, že naše hřiště nemá právo lajnovat nikdo jiný, než my sami? A zde je z matriky OÚ Čeladná na mě elaborát všehoschopných(ROZUMĚJ VEDENÍ OBCE),za který nesou odpovědnost 1, matrikářka a 2,podepsaná místostarostka. Však sloh autora poznáváme všichni, není-liž pravda? Text z Obecního úřadu Čeladná: Jmenovaná Gina Horylová bydlí v rodinném domku č.p. 18, jehož je také majitelkou a ve kterém má evidován trvalý pobyt. V domku s ní pobývají také její dva dospělí synové, kteří zde mají také evidovaný trvalý pobyt. Péče o nemovitost nepatří k prioritám jmenované ani jejich synů, což je mimo jiné například příčinou nedávného zhroucení zchátralé části hospodářské budovy. (Však sousedé dobře vědí, že jsem stodolu zlikvidovala šetrně z důvodu nepotřebnosti.) Podle informací sousedů, se kterými jmenovaná nijak mimořádně nekomunikuje, došlo nedlouho po zhroucení budovy k návštěvě příslušníků Policie ČR v domě č.p.18, která zřejmě souvisela s pěstováním určitých druhů bylin přímo na pozemku s rodinným domkem souvisejícím. Podle informací, které samotná jmenovaná prezentovala na veřejnosti, má v současné době zákaz řízení motorových vozidel. (viz můj předchozí článek o tom, jak jsem se na MěÚ ve Frýdlantě n.O. nedomohla SPZ díky lži jejich úřednice). Pravidelné porušování tohoto zákazu komentovala veřejně prohlášením, že neuznává tuto společnost(rozuměj společnost, ve které žije)a nenechá se od ní šikanovat. (Pokud bych opravdu neuznávala tuto společnost, nepracovala bych pro ni, nevydávala na své náklady Čeladenská Fakta, neinvestovala bych svůj čas, energii atp. při návštěvě obyvatel Čeladné a promlouvání s nimi, neorganizovala přednášky PhDr.Milana Valacha, Doc. Ilony Švihlíkové pro občany Čeladné!!!, atp.) Její slovní projevy resp. způsob jejich pronášení zejména před neoprávněným použitím svého soukromého vozidla často působí na sousedy dojmem, že jmenovaná používá toto vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných či psychotropních látek. ( Podotýkám, že v souvislosti s tímto šetřením mě hlídka "pomáhat a chránit" stavěla mnohokrát a vždy s výsledkem dechové zkoušky NEGATIVNÍM. Že-by pan Lukša postupoval dle pravidla Podle sebe soudím Tebe? Uvádím dále, že moji sousedé se od starostenských lží distancovali čestnými prohlášeními, za což jim děkuji.) Celý vykonstruovaný elaborát na mne si můžete vyžádat kdykoli u mne, či zastupitelů obce(co nepozbyli ještě zdravý rozum). Ne u těch, které zmiňuje pan Zdeněk Magnusek, jako " bezejmenné". Kdo z Vás, Čeladňané, by si takové lži nechal líbit? Kapkami MRTVÉ VODY se nechají poškozovat i úřednice OÚ Čeladná. Jejich špatná volba. Čeladňané, my přeci víme, kde leží pramen s ŽIVOU VODOU. V blížících se komunálních volbách budou se ucházet o naše hlasy i nově vzniknuvši strany, či sdružení. Mám osobní problém se STRANICKOSTÍ. Dokážu věřit jen v činy člověčí. Proto prosím, volme ty kandidáty, kterým opravdu věříme, za kterými stojí pravdivé skutky. Nedivila bych se, kdyby ztělesněná LEŽ nezformovala partaj např. HASIČI. Dávejme si pozor na zneužití historicky kvalitní pověsti hasičů dravými "piraněmi" v pozadí.(exekutoři,lobisté,tzv.bezejmenní sponzoři,....) Až budeme v komunálních volbách rozhodovat o směřování naší obce a její budoucnosti, nenechme se ovlivnit názvy stran. Kroužkováním vyberme jednotlivce, o kterých dobře víme, že povedou nás k prameni "Živé vody". Stejně tak, jak občané MS kraje vypráskali loni v předčasných volbách z 1. místa kandidátky a tedy z poslaneckého mandátu TOP 09 PAVOLA LUKŠU!!! Lži Pavola Lukši nežere již nikdo. Čeladná může být znovu živá. Záleží jen na nás. Sdružujme se, zajímejme se o NAŠE VĚCI VEŘEJNÉ, choďme na Veřejná zastupitelstva a pomáhejme si navzájem. Nenechávejme se rozeštvávat. Mějme odlišné názory, pojďme o nich diskutovat. Nebo budeme věčnými škarohlídy, lamentujícími v hospodě či u TV? Přidejte prosím své nápady, názory na směřování obce. Nebo se někoho bojíte? Koho??? Kdo jiný než my, a kdy jindy než teď ? K čemu honosný krb, z něhož nesálá teplo a světlo pro úsměv SMĚNY VZÁJEMNOSTI ? Gina