Bojujme všemi legálně dostupnými prostředky proti islamizaci České republiky !!!

09.02.2015 14:38

 

Jestli byl někdo z vás ještě dosud na vážkách, tak se podívejte, co se již nyní šří po ČR - minutové video pro děti, které propaguje české občanské sdružení PROislám, jehož cílem je vzdělávat a připravit další generace muslimů na život v českém jazyce.
Myslel jsem, že mne již nic nepřekvapí, ale po shlédnutí jsem v šoku a jde mi mráz po zádech.

https://www.youtube.com/watch.

 O to více znovu vyzývám všechny občany, abychom se spojili za udržení našich kulturních tradic, zvyklostí a demokratického zřízení. Na rozdíl od západní Evropy, která již svůj boj za udržení evropských hodnot prohrává, my máme ještě šanci. Času ale mnoho nezbývá. Ostatní strany výzvy Úsvitu ignorují nebo dokonce příliv islámu přímo podporují. Proto jsem absolutně PROTI nejnovějšímu rozhodnutí vlády začít přijímat imigranty z muslimských zemí do ČR. Vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL v lednu jednomyslně odsouhlasila přijetí první téměř stovky imigrantů z islámských zemí. Původně nám všem vláda nalhala, že půjde o 15 nemocných dětí ze Sýrie a teď přiznali, že k nám nastěhují zároveň více než padesát jejich rodinných příslušníků! A co bude dál? MY JSME TADY DOMA! Máme dva miliony vlastních občanů na hranici chudoby, bez důstojného sociálního zabezpečení a podle mého názoru se stát musí v prvé řadě postarat o vlastní chudé a bezmocné, podpořit naše rodiny s dětmi, na které ani v současnosti nemá peníze. Vláda rozhoduje o nás bez nás, aniž má k takovým rozhodnutím jakýkoliv mandát od občanů, jelikož před volbami o tom, že budou podporovat imigraci z islámských zemí nemluvili.

Vítáme v naší zemi každého slušného hosta, ať je jakéko liv rasy či národnosti - ale je zároveň potřeba zdůraznit, že demokratický stát funguje jen tehdy, když všichni jeho obyvatelé sdílí základní lidské i demokratické hodnoty a právní řád.
Souhlasím s tím, že lidé mají být k sobě tolerantní. Ale to nejde jednostranně. Trvejme na tom, že tolerantní k nám musí být i muslimové. Oni se musí zbavit nenávisti a zloby vůči nám. Jiná cesta není. Pokud se nadřazenosti a opovržení vůči nám nevěřícím zbavit nedovedou, pak ať žijí jinde - v zemi, která tyto hodnoty v uvozovkách bude sdílet. My je nejenže nesmíme sdílet - my je v takovém případě nesmíme ani tolerovat.
Jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte. 
 

AŤ SE UŽ KONEČNĚ  VZPAMATUJE  VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY !!