Američané prý chtějí svrhnout českého prezidenta i vládu.

22.11.2014 22:21
22. 11. 2014

Daniel McAdams z Institutu Rona Paula varuje, že by se americká vláda mohla prostřednictvím Národní nadace pro demokracii pokusit o změnu režimu v České republice.

Američané prý chtějí svrhnout českého prezidenta i vládu. Tady jsou podrobnosti

Foto: Hans Štembera
Popisek: Prezident Miloš Zeman

 

 

 

Národní nadace pro demokracii (NED) patří podle McAdamse ke skutečně zvláštním subjektům. „Nadace je financována výhradně americkou vládou. Jako nevládní organizace navíc není vůbec zodpovědná za konání `ruky, která ji živí`. Tento vztah je oboustranně výhodný. Americká vláda může v zákulisí měnit režimy, které se jí znelíbí, aniž by si ušpinila ruce, a NED má volnou ruku při plnění svého poslání. „Mnoho z toho, co dnes děláme, před 25 lety tajně prováděla CIA," shrnul lapidárně poslání NED jeden ze zakladatelů Allan Weinstein.

„Prezident NED Carl Gershman je dokonalým ztělesněním toho, proč by Spojené státy neměly provozovat subjekt, který je určen pro destabilizaci Washingtonu nepohodlných režimů. Za posledních dvacet let vytáhl mnoho milionů dolarů z kapes amerických daňových poplatníků, aby změnil některé režimy v zahraničí. Bohužel se za tu dlouhou dobu nikterak nezměnil režim v samotném NED. Gershman, bývalý trockista, vede Nadaci pro demokracii po celou dobu její existence. Podílí se na svržení režimů v zahraničí, ale sám nikdy do žádného úřadu zvolen nebyl," podivuje se McAdams.

„Neustále má k dispozici horentní sumy peněz a je vždy připraven je použit na změnu režimu, na který mu americká vláda ukáže. Když se někam upře pozornost Carla Gershmana, přijdou problémy. Proto by se Česká republika měla mít na pozoru," varuje McAdams.

Celý text v angličtině najdete ZDE.

„Před několika dny Gershman prostřednictvím textu nazvaného `Vzdali se Češi morální zodpovědnosti?` bil v deníku Washington Post na poplach proti prezidentu Miloši Zemanovi. Varoval především, že se Zeman dramaticky vzdálil odkazu Václava Havla. První český polistopadový prezident Havel je totiž považován americkým establishmentem za svatého. Vzhledem ke svému příklonu ke kolektivismu a oddanosti kultu lidských práv působil v přímém rozporu se svým tehdejším rivalem Václavem Klausem, který hájil individuální svobody a zasadil se o suverenitu země v postkomunistickém období," připomíná McAdams.

„A jaký ohavný zločin to vlastně současný český prezident Zeman podle Carla Gershmana spáchal? Při zářijovém summitu NATO ve Walesu si Miloš Zeman dovolil zpochybňovat tvrzení neokonzervativního švédského ministra zahraničí Carla Bildta, že Rusko provedlo invazi na Ukrajinu. Zeman rovněž našel odvahu kritizovat protiputinovského oligarchu Michaila Chodorkovského, když litoval, že v Rusku nebylo uvězněno více oligarchů, kteří spáchali kriminální čin. Jeden by si řekl, že by za to mohl Zeman získat u americké vlády kladné body. Ale když jde o prozápadního oligarchu, dokáže Washington nad jeho protizákonnými skutky přivřít obě oči," kritizuje McAdams.

„Zeman si tedy skutečně koledoval. Co ale Gershmana rozpálilo doběla, bylo Zemanovo prohlášení při jeho nedávné návštěvě Číny. Zeman se nechal slyšet, že jeho země je otevřená k navázání užších obchodních vztahů a nehodlá přitom řešit lidská práva. Gershman tedy zuřil především kvůli snaze politiky Prahy uklidnit vztahy s Putinem a rovněž kvůli nadřazování byznysu nad lidská práva. Ale to ještě nebylo úplně to nejhorší. Doslova mozkovou příhodu dostal Gershman po rozhodnutí českého Ministerstva zahraničních věcí zastavit prostřednictvím Transatlantického programu zasílání finančních příspěvků určených ke změně režimů na Kubě, v Bělorusku a Číně," poukazuje McAdams.

„Gershman konkrétně napadl vysvětlení náměstka ministra zahraničí Petra Druláka, že odmítá `falešný univerzalismus, jenž se snaží vnutit ostatním svoji představu o ideální společnosti`. Stejně tak se Gershman vztekal nad Drulákovou poznámkou, ve které označil budovatele Havlova kultu za `bandu amerických neokonzervativců`. Mezi které právě patří Havlův oddaný obdivovatel a neokonzervativec Gershman," píše McAdams.

„Pravda někdy bolí a Gershmana postoje České republiky značně rozrušily. Když se ale prezident NED rozčílí, následují obvykle okamžité pokusy destabilizovat režim, který se mu znelíbil. Praha se nyní musí mít na pozoru. Prezident Miloš Zeman by si měl uvědomit, že cílem NED a dalších podobných organizací je oslabit demokracii v České republice," nabádá Zemana McAdams.

 

Celý text v angličtině

 

 

undefined

The National Endowment for Democracy (NED) is a most troublesome entity. It is funded nearly entirely by the US government, but as a non-government entity it is not at all answerable to the hand that feeds it (nor the pockets picked to provide the food). The relationship is mutually beneficial: the US government can task it with regime change overseas while keeping the appearance of clean hands; the NED has free reign to pursue its mission (regime change) with zero governmental oversight.

As one of the founders of the NED, Allan Weinstein, said“A lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA.”

NED President Carl Gershman perfectly embodies why it is a bad idea for the US to keep an unaccountable entity dedicated to subversion and destabilization in the foreign policy stable. Though over decades he has spent many millions of US taxpayer dollars on regime change overseas, there has never been a regime change in the National Endowment for Democracy. Gershman, a former Trotskyite, has been president-for-life of that organization. He overthrows elected governments overseas, but has never been elected to any office himself.

Perpetually flush with cash and ever on the lookout for a regime to change, when one catches the eye of Carl Gershman, trouble is sure to follow.

That is why the Czech Republic had better watch out.

Yesterday, Gershman took to the Washington Post to sound the alarm over Czech President Milos Zeman. In a piece titled "Are Czechs giving up on moral responsibility?" Gershman warned that the Czech president has "strayed drastically" from the late Vaclav Havel's legacy. Havel, a saint of the US establishment, was, in his continued dedication to collectivism and the cult of "human rights," a marked contrast to his nemesis at the time, former Czech President and Prime Minister Vaclav Klaus, who championed individual liberty and post-communist national sovereignty.

What horrible crime has President Zeman committed to earn the wrath of Carl Gershman? At the NATO summit in September he had the gall to dispute neocon Swedish Foreign Minister Carl Bildt's claim (without evidence) that Russia had invaded Ukraine.

He also had the temerity to assert the guilt of US-favorite anti-Putin oligarch, Mikhail Khodorkovsky, and to rue that more criminal oligarchs in Russia had not been imprisoned. One might think that would earn him points with a US government that just read fellow former-Soviet bloc member Hungary the riot act over alleged corruption, but when the oligarch is "pro-West" the US tends to turn a blind eye to the rule of law.

All of that was bad, but what really irritated Gershman was that the Czech president recently affirmed to China that his country was open to increased commercial ties with Beijing and would not make "human rights" in China a prerequisite for improved trade ties. Gershman fumed over Prague's "policy of appeasing Vladi­mir Putin and putting economic relations with China above human rights."

But even this was not the worst. Tsar Gershman became apoplectic over the Czech foreign ministry's decision to stop funding regime change operations in Cuba, Belarus and China through its "TRANS" program. The program had until last month been part of the network of government-provided largesse to the likes of George Soros' "Transitions Online" publication, which closely tracks US foreign policy goals.

Gershman attacked Deputy Foreign Minister Petr Drulák for rejecting what Drulák called the "false universalism" that seeks to “impose on others our idea of the ideal society.” And he fumed over Drulák's write-off of the cult of Havel as a bunch of "American neoconservatives" (like Havel-worshipping neoconservative Carl Gershman). 


The truth hurts and Gershman is clearly upset with the Czech Republic. When Gershman gets upset, however, destabilization begins and soon gives way to full-out regime change operations. 

Prague had better watch out. If Czech President Milos Zeman had any sense he would expel any operatives from the National Endowment for Democracy or its various US government-funded sub-organizations like the International Republican Institute and the National Democratic Institute. These organizations are no doubt planning to undermine Czech democracy as we speak.