21 let poté: Všem jásačům (cenzurováno Českou televizí)

12.05.2013 10:19

 

Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme nadšeni i dojati, když jsme zvonili klíči. Nevěděli jsme, co nás čeká. Bolševik nás čtyřicet let strašil kapitalismem. Dneska vidíme, že měl pravdu.

(koluje internetem)

Česká televize, její cenzurní oddělení krycím názvem Divácké centrum mi opět vymazalo příspěvek se závadným obsahem.

Tady je:

Všem jásačům, kteří jsou u vytrţení z toho, jak jsme to natřeli nedemokratickému systému, jak jsme se konečně vymanili z totality, jak si konečně vládneme sami, jak je teď vše dokonalé a jak tedy konečně uţ máme, co jsme chtěli, specielně panu Běhounkovi, Edanovi, Martinovi i Josefovi (ti nejvíce jásali na diskusi Retrománie) vzkazuji toto:

Zkuste si představit, nebo ještě lépe konkrétně zjistit, jak bydlí a z čeho ţijí např. Milouš Jakeš, nebo Lubomír Štrougal. A to byli nějací prominenti reţimu, který nás všechny utiskoval. To byli nějací totalitní hlavouni. Uzurpátoři.Zjistěte si, jak si ve svých funkcích pomohli.

Potom si zjistěte, jak bydlí a z čeho ţije Stanislav Gross, Aleš Řebíček, bývalý ministr dopravy, Marek Dalík, kam jezdí na dovolenou Mirek Topolánek a další.

Nedávno toto učinil český bulvární tisk. Uveřejnil, jak ţijí bývalí prominenti. Zjistil např., ţe Milouš Jakeš ţije v domku, který spoluvlastní se svým bratrem, ţije z důchodu a tento tisk dále škodolibě uvedl, ţe jeho sousedé jej často vídají v místním řeznictví, kde vţdy nakupuje nejlevnější druhy masa. Např bůček a noţičky. Ţuţla. Tak dlouho byl ve funkci a takto mizerně se zabezpečil na důchod. To Gross je jinčí kabrňák. Tento mašinfíra můţe ve svém bytě na Floridě dělat na všechny dlouhý nos a snídat kaviár. Ale byl to sociální demokrat. A myslel to upřímně. Nebo Řebíček můţe své nemovitosti v zahraničí střídat podle ročních období. Dalík s Topolánkem jistě budou mít ve své vile v Toskánsku jistě téţ vystaráno.

Dále s představte toto: Za bolševika byla totalita, ale byly i velice schopné podniky, které uměly světové výrobky: Tatra (suverénně vyhrávala Dakar), Škodovka, Poldi, která uměla takové materiály, ţe jsme vyráběli vlastní endoprotézy, Plzeňský pivovar, křišťálové sklo, české, to byl pojem a další.

Vyřídili jsme si to s bolševikama, konečně jsme si svobodně vydechli a novodobý stát za dvacet let toto všechno rozprodal. Stát rozprodal i ty školky, a kulturní domy, které si lidi stavěli v akci „Z“. Tedy zadarmo. Pro sebe.

Stát dokonce rozprodal a nadále prodává byty, které si lidi šedesát let i více let vlastními náklady zvelebovali (stát do nich nedal nic) v domnění, ţe tak činí pro sebe a pro své děti. Stát prodal i úspory lidí, kdyţ prodal banky.

Za to všechno stát získal obrovské miliardy navíc, neboť kromě toho po celou dobu vybíral daně, sociální a zdravotní pojištění, jako kaţdý jiný kapitalistický stát, pro který jsou daně jediným příjmem.

Zkuste si položit uvedené vedle sebe, a zkuste odpovědět na otázku: „Kde všechny ty miliardy jsou?“

Kde jsou, kdyţ po dvaceti letech třeskuté svobody máme státní rozpočet v hlubokém deficitu. V takovém deficitu, ţe musíme omezovat výdaje a utahovat opasky. Pak si znovu projděte Janotův balíček a zamyslete se, komu je utahováno: Vyšší DPH – nejvíce pocítí rodiny s dětmi a důchodci. I ti musí denně jíst. Zmrazení důchodů současně s výrazným nárůstem nájemného. Obojí se bere i platí kaţdý měsíc. Cílenou skupinu netřeba označovat. Omezení sociálních příspěvků. Mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky.

Grosse, Řebíčka, Dalíka,Topolánka se nedotknou.

Poplatky ve zdravotnictví. Podle vlády nelze vyloučit důchodce, neboť by se celý systém zhroutil. Přeloženo do češtiny: Zdravotnictví musí zachránit důchodci. Mladý člověk v produktivním věku obvykle k lékaři nechodí. Vysoký krevní tlak, cukrovka, bércové vředy jej přepadají obvykle ve věku důchodu. Proto celý svůj produktvní věk odváděl daně a platil si zdravotní pojištění, aby mu bylo pomoţeno, aţ jej přepadnou stařecké neduhy. Pravda, státní zaměstnanci (tedy i poslanci) přijdou o 4% svého platu. Zde je nutno ale připomenout, ţe z částky nad 82.420,-Kč/měsíc jiţ dva roky neplatí ani sociální, ani zdravotní pojištění. Dostatečná kompenzace. Ne?

 

 

Pozn. Nakonec státní zaměstnanci nepřijdou o nic. Ubránili se.

Tak kde, sakra, jsou ty miliardy za rozprodaný stát?

Souhlasím s Vámi, jásači. Za bolševika nebyla svoboda, bylo omezené cestování. Z dnešního pohledu mi to ale připadá jako selanka, proti tomu, v čem ţijeme nyní. Z diskuse na Retrománii (neţ jí DC začalo cenzurovat) tyto pocity vysvítají. Lidé se mnohdy vyjadřují neobratně, nechávají se strhnout k detailům (jestli byly dřív lepší boty). Ale zpod textu je cítit, jak se jich zkreslování pořadem Retrománie zajídá. Právě tento moment, tato taktika je nejužívanější metoda jakékoli propagandy. Odvést pozornost od velkých problémů současnosti vystavením banálního cíle a strhnout diskusi kolem prkotiny. Za bolševika byla nesvoboda. Byli jsme nadšeni i dojati, kdyţ jsme zvonili klíči. Nevěděli jsme, co nás čeká.