21. března 2014 v 15.00 se na centrálních náměstích měst v celé ČR sejdou lidé, kteří si přejí ukončení vlády parazitů.

09.03.2014 20:43

 

Pracujeme na znění požadavků, které budou předneseny na náměstích našich měst dne 21. března 2014 v 15.00

Kromě okamžitého zastavení exekucí, zrušení soukromých exekutorů a prošetření jejich činnosti budeme požadovat definování a zákaz lichvy a také zrušení zákonů a opatření nelegitimní vlády Petra Nečase. Ta ztratila legitimitu 17. dubna 2012, kdy se její součástí stali ministři za nikým nevolenou stranu LIDEM. Od té doby jsou všechny její zákony a opatření neplatné a musí být zrušeny. Sem spadají nejen tzv. církevní restituce, ale i amnestie V. Klause, protože ji signoval nelegitimní premiér....

 Pak půjdeme "navštívit" nejbližšího exekutora, inkasní agenturu...nebo možná vilu některého  kmotra....

Pokud vláda nepřistoupí na naše požadavky, nebude s námi jednat, svoláme další shromáždění na pátek 25. dubna od 17. hod a budeme zvažovat možnost vyhlášení generální stávky......

Objevují se i úvahy o možnosti vytvářet místní sněmy /na Slovensku už funguje občanský tribunál/, které by pak vyslaly svého zástupce na celostátní sněm /zemský sněm/ 

Iniciativu tentokrát žádáme také od vás - nebojácných lidí v jednotlivých městech. Není v našich silách organizovat shromáždění v desítkách měst..... Minimálně je zapotřebí umístit na centrální náměstí měst stolek s peticemi / Jedna za zrušení soukromých exekutorů, další bude pro některé překvapením.... Petice budou k dispozici v kolonce "Ke stažení" K umístění petičních stánků či stolků není zapotřebí žádného povolení. Kdo je organizačně schopný, ať ve svém městě ohlásí shromáždění na centrálním náměstí 21.března  od 15 hod.a zajistí ozvučení či alespoň megafon....

Mimo jiné se na náměstích bude diskutovat či hlasovat i o tom, kdo má největší podíl viny za současnou neradostnou situaci obyvatel naší země.....kdo zavinil národem nechtěné a protizákonné rozdělení Československa, předání bank, sdělovacích prostředků a velkých podniků do rukou cizinců......


Jsme po dvou letech protestů a organizování odporu proti tomuto nemorálnímu, predátorskému režimu unavení a zcela bez prostředků. Někteří z nás čelí obviněním a jsou souzeni.... www.youtube.com/watch?v=0H62-Lh6cJQ  

Důležité:
Pošlete svým známým e-mail tohoto znění: Něco se chystá, podívejte se na www.holesovskavyzvasp.cz

Shromáždění už jsou oznámena : Praha - Václavské náměstí, Brno - náměstí Svobody, Plzeň - náměstí Republiky, Karlovy Vary - ulice TGM u sochy Masaryka,

bude upřesněno - Ostrava, Olomouc, České Budějovice,  Kroměříž, Prostějov,  Frýdek-Místek, Pardubice.....Postupně budeme zveřejňovat další místa


Symbol nesametové ( bronzové?) revoluce a obnovy národní hrdosti -  bronzový odznak československého lva s trikolórou - si lze objednat na e-mailu:

velkysnem@seznam.cz     Je nutno uvést počet kusů a adresu. Cena je 25 Kč za kus plus poštovné. 

Na stejné adrese se objednávají letáky

Písnička Jirky Hurycha o exekutorech: https://www.youtube.com/watch?v=VpYggmsmohQ?

                                                                      -------------------------- 

 

 

Jak vnímat nastávající boj s EXEKUČNÍ MAFIÍ


Řešení Exekuční genocidy je jedním z mnoha prvořadých úkolů pro REFORMY ZDOLA. Je a bylo ji nutné řešit okamžitě, jelikož vedle jiných vážných problému v životě Českého národa EXEKUČNÍ GENOCIDA zásadně porušuje základní lidská práva na majetek, obydlí zdraví a život občana.

Exekuční genocida je vyústěním dlouhodobé špatné práce vlád ČR od roku 1990. Tyto vlády v naší zemi záměrně zlikvidovali domácí průmysl a zemědělství ve prospěch západního kapitálů. Nesmyslná privatizace, rozkrádání a gigantické zadlužování dokonalo dílo zkázy. Díky těmto následkům kolaborantství není republika schopna čelit vlně světové hospodářské krize, která nás zasáhla na konci roku 2008.

EXEKUČNÍ MAFIE, tedy cizácké banky, domácí a cizácké nebankovní společnosti, lichváři, právnické společnosti a jim přisluhující soudci, policisté a samozřejmě inkasní agentury se soukromými exekutory.

EXEKUČNÍ MAFIE využívá souboru špatných zákonů, právních pravidel, vleklé hospodářské krize a stavu specifické zadluženosti obyvatelstva, které bez kapitálu začalo v roce 1990 budovat tržní kapitalistickou ekonomiku.

EXEKUCÍ není třeba, mimo potírání trestné činnosti či krajního řešení proti dlužníkovi, kterému je poskytnuta adekvátní možnost hradit dluh přiměřeným způsobem a ten ho bezdůvodně nehradí.

Mezi zákony podporující exekuční genocidu patří trestní zákoník, kde především v § lichva není stanovena hranice lichvy ( 8% ročního úroku ). Zákon o soukromých exekutorech neměl nikdy vzniknout, soukromých exekutorů a inkasních agentur, kupčících s pohledávkami není třeba. Zákon o bankách a bankovním dohledu umožňuje bankám likvidovat obyvatelstvo v dluhových pastích. Pokud by banky nesměly v hospodářské krizi navyšovat úroky, pokud by měly v povinnostech optimalizovat splátky půjček, leasingů a hypoték, nepropadalo by se obyvatelstvo do DLUHOVÝCH PASTÍ, stavu kdy mu cizím

 

zaviněním přerůstají výdaje nad příjmy. Právně vzdělaný občan jistě najde i jiné zákonné normy podporující exekuční genocidu. Taktéž občanský soudní řád nahrává exekuční mafii, řídí se pravidlem „dluhy se mají platit“ přičemž se neohlíží na okolnosti vedoucí k porušování dlužné smlouvy, která bývá lichvářská nebo nevýhodně podepsaná v tísni dluhové pasti. Soudci posílají lid hromadně do exekucí neberouce v potaz podíl viny věřitele a vlády ČR.

DŮSLEDKY? Od roku 2009 je na 7,5 miliónu dospělých Čechů navaleno na 6 miliónů exekucí, proto hovoříme o genocidě. Tato genocida má negativní dopad na ekonomiku republiky, vychyluje populační křivku a tvoří živnou půdu pro trestnou činnost a šedou ekonomiku. V neposlední řadě dochází k tisícům sebevražd. Vláda ČR tuto situaci schvaluje, jelikož ji neřeší. Je tedy spoluviníkem exekuční genocidy.

Cestou k občanské společnosti se musíme v první řadě vypořádat s exekuční mafií, dále se zákony proti lidu, se státním či spíše vládním dluhem. Je nutné se vymanit z ekonomických kolonizačních pout západu a korupčního prostředí zahnívající parlamentní demokracie. Je třeba potrestat zemské škůdce a donutit je k nápravě škod. Je třeba vytvořit ústavní zákony hájící lidská práva, je třeba prostě začít tam, kde jsme v roce 1990 špatně vykročili.

Tomáš Frček, Mezirolí 187 dne 23.2.2014 607 886 636 www.reformyzdola.cz

PROČ REVOLUCI
Morální úpadek, ekonomický pád, bída, EXEKUCE, vysoké daně, předražené potraviny a služby, špatné zdravotnictví, sociální jistoty žádné, špatné zákony od ústavy po poslední vyhlášku...
V roce 1990 sliboval Václav Klaus, že když si 10 let budeme utahovat opasky, doženeme životní úroveň Německa. Uplynulo 23 let, Německo nese břímě slučování s NDR a přesto máme 4x nižší platy a důchody, 8x vyšší daně... taková je situace České republiky na začátku roku 2014.
Jak se to mohlo stát? Lidé po roce 1989 svěřili vládu kolaborantům, kteří s odůvodněním rozpadu RVHP zlikvidovali domácí průmysl a zemědělství, za úplatu a ve prospěch cizáckého kapitálu, který ve všech aspektech ekonomiky kolonizoval republiku a tak si zajistil odbytiště potravin, průmyslového zboží a získal zdroj levné pracovní síly. Privatizace dokonala zbytek zla.
Příchod 2. světové hospodářské krize na konci roku 2008 zastihl ČR vydrancovanou, zaprodanou s vládnoucí garniturou zločinecké mafie, která neměla zájem zemi před krizí ochránit, jelikož kradla, korupčila a privatizovala. Na místo boje s krizí provedla opak. Dala legislativní legalitu exekučním mafiím. Národ zadlužený po přechodu ze socialismu na kapitalismus u cizáckých lichvářských bank se ocitl v dluhových pastích. Vlády této země se vzdali kontroly nad těmito lichváři a poskytli jim mafiánské nástroje k bohatnutí v podobě úplatných samosoudců, soukromých inkasních agentur kupčících s pohledávkami a především soukromých exekutorů s pravomocemi nad lidskými právy.
VÝSLEDEK? Je v běhu na 6 miliónů exekucí, přes půl miliónu lidí se před exekutory ukrývá, přes dva a půl miliónu lidí žije pod hranicí bídy...
Nově formující se vládní garnitura tento stav ignoruje, jelikož by musela sáhnout ke kořenům problémů, očistit zemi od kolonialistů a zavést zde ve světe běžná lidská práva, jako je právo na život a zdraví, právo na obydlí. Tato nová garnitura nadále ponechává cenzuru veřejnoprávních médií v rukách kolonialistů a nadále ponechává v platnosti zákony a mechanismy podporující exekuční genocidu národa.

                                                                                                                                  Tomáš Frček

 

Nyní se formuje fronta, která bude usilovat o pozitivní změnu. Pravidla hry si určí sama. Nevyzývám všechny k aktivní účasti, postačí třeba i informace dál šířit. Nabízím možnost něco pro naše potomky vykonat a nestydět se na smrtelné posteli za netečnost, zbabělství a podobné "ctnosti" soudobého Českého národa. A když tu odvahu nenaleznete, držte nám alespoň palce.

Tomáš Frček 607 886 636

                        Parazité

     Parazitismus je vztah dvou organismů, z něhož jeden organismus (parazit čili cizopasník) má zisk a druhý na něj doplácí (hostitel). Parazit se může živit buďto tkáněmi samotného hostitele (aniž by ho sám o sobě zabíjel), nebo se přiživovat na jeho potravě či jinak profitovat z hostitelova organismu nebo jeho činnosti a snižovat přitom jeho fitness (zdatnost).

     Ač se jedná o definici z biologie, velmi snadno se dá aplikovat na současnou společnost, na vzájemné vztahy lidí. S tím jak roste bohatství společnosti, zvyšuje se počet lidských parazitů, těch lidí, kteří žijí z činnosti a práce lidí jiných. Je pochopitelné a správné, že společnost se postará o děti, staré a nemocné spoluobčany. Ale tady roste podíl dospělých, zdravých jedinců, kteří nepracují ani jinou činností nepřispívají k blahu společnosti. U nás už pracuje pouze polovina obyvatel státu.

     Na jedné straně jsou to lidé na samém okraji společnosti. Ti, kteří práci nemají, ač by rádi pracovali. Musí vytvářet armádu nezaměstnaných, aby mohl být vytvářen tlak na zaměstnané, aby byli ochotni pracovat za nízkou mzdu často za ponižujících podmínek. Tito nezaměstnaní potom obvykle přežívají z minimální podpory.

     Na straně druhé to jsou parazité, ti lidé, kteří využívají svoje postavení a svůj majetek k tomu, aby mohli žít z práce jiných. To je současná „elita“. Zákony stojí na jejich straně, neboť si je vytvořili a vytváří podle svých potřeb. Mají na to peníze. Mají na to lidi, které platí. Jako „elita“ jsou vzorem pro mnoho mladých lidí, neboť jejich životní styl, názory a myšlení jsou médii, která oni vlastní, prezentovány jako norma, jako to nejlepší, co může být. 

     Parazit, jak je zřejmé i z výše uvedené definice, svému hostiteli škodí. Pokud chce být organismus společnosti zdravý, musí se parazitů zbavit. Je zřejmé, že určitá část lidí bude vždy usilovat o parazitický životní styl. Jejich počet však nesmí překročit určitou hranici, neboť potom mohou svého hostitele, v tomto případě společnost, zničit. A za úplně zhoubné pokládám postoje, kdy jsou parazité prezentováni jako elita.

Jan Sedláček /autor je středoškolský učitel/

 

 

 
POCHOD BOHEMIA VZNIKL V HLAVÁCH NĚKOLIKA DESÍTEK NAŠTVANÝCH LIDÍ Z CELÉ ČR, KTEŘÍ NECHTĚJÍ JEN NADÁVAT PO HOSPODÁCH,ALE MAJÍ ZÁJEM, KONEČNĚ ZAČÍT ŘEŠIT BUDOUCNOST NAŠÍ ZEMĚ…..
JSME LIDÉ CO SE ROZHODLI PŘESTAT SE BÁT MLUVIT, PŘESTAT SE BÁT NASLOUCHAT, PŘESTAT SE BÁT VYJÍT Z IZOLACE, Z VLASTNÍHO VĚZENÍ VSUGEROVANÝCH OMEZENÍ.

NÁŠ SPOLEČNÝ CÍL JE, ŽE UŽ NECHCEME ABY V ČESKU VLÁDLA POLITICKÁ MAFIE A SAMOZVANÁ ŠLECHTA.
CHCETE ZMĚNU K LEPŠÍMU? 
NECHCETE ŽÍT VE SVĚTĚ KDE JE NORMÁLNÍ KŘIVDA, NESPRAVEDLNOST, ÚSTRK A SOBECTVÍ?
CHCETE ZMĚNIT SVĚT?
Více zde: https://pochod-bohemia.webnode.cz/o-nas/

 


----------------------------------------------------------

 

 V naší zemi se schyluje k velkým změnám, podpořme je nošením trikolóry. 

Slováci zahájili boj proti politikům, chtějí se zbavit těch, kteří zbídačili a zaprodali jejich zemi

Nastal čas udělat totéž i u nás
Pokud si přejete odchod současných politiků i kmotrů a zahájení obnovy naší země začněte viditelně nosit trikolóru.

"My občania Slovenska, vyzývame vás, ktorí ste rozkradli a rozpredali náš štát, ktorí ste zodpovední za genocídu tohto národa, ktorí ste zodpovední za to, že slušní občania tohto štátu páchajú samovraždy pre situácie, do ktorých ste ich dostali svojou neschopnosťou a nenásytnosťou, ktorí z nás robíte novodobých otrokov - odíďte!
Budeme trpezliví, a keď nás bude dostatok, a to vôbec nemusí trvať dlho, prejdeme do otvoreného boja. Vyhlásime generálny štrajk a vyjdeme do ulíc. Keď toto nastane a vy nebudete za hranicami tohto štátu, beda vám! Budeme vás súdiť ako najväčších zločincov, akých kedy táto krajina mala.
Občania Slovenska vám ukážu, že slovenský národ je tu, prebúdza sa a nedá sa vami zotročiť"

------------------------

   Symbol revoluce - bronzový odznak československého lva s  trikolórou si lze objednat na e-mailu: velkysnem@seznam.cz. Cena je 25 kč za kus                             Slávek Popelka

 

 

Trpké vzpomínání Václava Klause

 

Na Soumraku kmotrů  7. dubna 2013 byli symbolicky popraveni Petr Nečas, Miroslav Kalousek a Václav Klaus. První dva z jmenovaných už ztratili větší část svého vlivu a jejich trestní stíhaní je  vysoce pravděpodobné.

Václavu Klausovi se prozatím spravedlnosti a trestu daří unikat.....věří, že je dokonale chráněn doživotní imunitou.

    Jakmile se poměry v naší zemi změní k lepšímu, nebude  příliš obtížné prokázat, že volba V. Klause byla neplatná. Tento pán s poněkud přerostlým egem si při první i druhé prezidentské volbě kupoval hlasy poslanců /cena byla 2 miliony za hlas / a z hlediska práva /i morálky/ nikdy nebyl zákonnou hlavou státu... A z toho plyne , že nemá žádnou imunitu a může být postaven před soud jako každý jiný občan této země....

   Pak si na samovazbě brzy vzpomene na čísla svých zahraničních účtů na kterých  skončily peníze z tunelovaných bank....  a také sice ve srovnání s nimi nicotné, ale přece jen ne úplně zanedbatelné částky /úplatky/ za udělování prezidentských milostí....                                                                                                                      Slávek Popelka